Viktig for komforten

- Nordmenn kan komme til å droppe tannpussen om tannkremen ikke skummer, sier tannlege Sverre Aukland.

Sverre Aukland er privatpraktiserende tannlege og medlem av Tannlegeforeningens fagnemnd.

Såpe i tannkrem selger

At det norske markedet selger mest av tannpasta med såpestoff, forklarer han ut fra et forbrukerståsted.

-Vi opplever fra bransjens side at Patient Compliance er et uttrykk for at pasienten gjør det som tannlegen sier. Det vi undervurderer litt, er at pasientene velger det som er behagelig, lettvint og det de har lyst til. Dette gjelder også for valg av tannkrem, sier han.

I Norge i dag er tannkremene som lover hvitere tenner, mest solgt.

-Vi som tannleger kan ha forskjellige synspunkter på det, men vi kan ikke hoppe bukk over det forbrukerne vil ha. Forbrukerne synes dessuten at det er behagelig med såpestoff som skummer. Med såpestoff blir også luktstoffene mer fremtredende og gir en følelse av renhet. Tannkremene uten skummiddel opplever mange som kjedelige og sementaktige. Vi tenker av og til at pasienter vil forebygge karies og tannsykdom. Nei, de vil lukte godt, se rene ut, og ha hvite tenner. Forbruker er veldig opptatt av komfort og kosmetikk når de pusser tennene, sier tannlegen.

Tilrettelegger for tannpuss

I følge Aukland er tannkrem med såpestoff et godt valg.

-I en normal populasjon er det ikke vist økning i aftøse sår. Derfor føler vi at det er helt trygt med såpestoff. Noen forbrukere vil alltid reagere på enkelte ting. De må selv finne de produktene de kan tåle. For pasienter med after finnes også Zendium. Jeg synes ikke utvalget i alternativer for denne pasientgruppen er så dårlig, sier han.

Som tannlege anbefaler Aukland pasienter med hyppige utbrudd av after om å bruke såpefri tannkrem.

-Noen hjelper det på, andre ikke, sier han. Såpestoff i tannkremen er ikke skyld i aftene, men er man disponert kan det være med på å bryte ut oftere. Såpestoff er derimot nødvendig for at forbrukerne skal pusse så ofte vi vil. Vi som er tannpleiere og tannleger er heldige som har en befolkning som vil pusse to ganger om dagen. Og da må vi passe på at det er komfort, påpeker han.

Trygt å bruke

Colgate bruker natriumlaurylsulfat fordi stoffet har spesielle egenskaper.

Lone Lenes, tannlege og Scientific Affairs Manager i Colgate-Palmolive AS forteller at ingrediensen er trygg og effektiv med unike fordeler.

-Natriumlaurylsulfat (SLS) er et overflateaktig stoff og fungerer som et hjelpemiddel for å rengjøre tannens overflate og forebygge bakteriebelegg på tennene, forteller hun.

SLS gir skum som lettere fjerner matrester og plakk.

-SLS reduserer videre overflatespenning av vannet slik at aktive ingredienser løses bedre og fordeler seg til alle steder i munnhulen.

Offentlige helsemyndigheter over hele verden, inkludert EU, har gått gjennom alle sikkerhetsopplysninger og konkludert med at SLS er trygt å bruke i kosmetiske produkter, opplyser hun.

- Per i dag finnes det ingen dokumentasjon som viser at SLS brukt i tannkrem representerer en helserisiko. Det finnes mange publiserte studier fra uavhengige laboratorier som bekrefter at SLS i tannkrem er trygt å bruke, sier Lenes.

Alle Colgates tannkremvarianter inneholder SLS, som også majoriteten av tannkremmerker på det norske markedet gjør. I en periode hadde Colgate riktignok en tannkrem på det norske markedet som inneholdt en annen såpeforbindelse.

- Colgate Fluor Active tannkrem selges ikke lenger i Norge på grunn av lav etterspørsel fra forbrukerne, forteller Lenes fra Colgate-Palmolive AS.

Guri Haram