Kommer snart:

Nytt norsk medisinsk vokabular

Du kjenner kanskje emneordsystemet MeSH fra søk i referansedatabaser som PubMed og Cochrane Library Snar kan du søke på norsk i Mesh.

MeSH - Medical Subject Headings - er et standardisert vokabular for medisn og helsefag som er utviklet ved National Library of Medicine i USA.

Mye brukt system

MeSH er opprinnelig et engelskspråklig emneordsystem, men er oversatt til en rekke språk og brukes i anerkjente medisinske og helsefaglige kunnskapsressurser som PubMed (Medline).

Oversettelsene gjør at du kan søke på blant annet svensk og finsk, og få treff i kilder på engelske og andre språk som er inkludert i MeSH-systemet.

Snart på norsk

I Norge har Helsebiblioteket.no satt seg som mål å få vokabularet oversatt til norsk innen 2014.

Tidsskrift for Den norske legeforening har vært en viktig samarbeidspartner i oversettelsesprosjektet fra starten av, og Helsedirektoratets avdeling Helseportal støtter prosjektet slik at det skal nå målet om ferdigstillelse innen 2014.

De viktigste grunnene til å oversette MeSH til norsk er at en trenger et kontrollert vokabular innen medisin og helsefag, en vil kunne kommunisere bedre når latinske, engelske og folkelige termer blir synonymer og at indeksering og søk er enklere på morsmålet.

Kilde: Helsebiblioteket