Nye tall om forskning

Indikatorrapporten, Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2012 er nå tilgjengelig på Forskningsrådets nettsider, skriver Bladet Forskning. Rapporten utarbeides av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Den beskriver norsk forskning og innovasjon langs tre hoveddimensjoner: Norsk FoU- og innovasjonsinnsats i internasjonal kontekst, Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet og Regionale sammenligninger av ressurser til FoU og innovasjon.