Dumt med deltid

Ill: Yay Micro.

Sveriges arbeidsmarkedsminister Hillevi Engström og hennes tidligere norske ministerkollega Hanne Bjurstrøm vil gjøre deltidsarbeidende kvinner oppmerksom på kvinnefellene deltidsarbeid innebærer på sikt. De vil se flere heltidsarbeidende kvinner og mindre dårlig helse på arbeidsmarkedet.

- Et felles problem i alle de nordiske landene er at veldig mange kvinner - i Norge så mye som 40 prosent - arbeider deltid, sier Norges arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

For de fleste kvinnene er deltidsarrangement et bevisst valg, noe som får ministrene til å oppfordre til ettertanke om konsekvensene på sikt. Til konsekvensene regner de lavere pensjon og sykepenger, og dårligere muligheter til karriere- og kompetanseutvikling.

- Det meste blir dårligere når man jobber deltid. Hvis kvinnene fikk mer informasjon om konsekvensene av deltidsjobb, ville de antakelig velge delvis annerledes, sier Engström.

Ministrene legger ikke skjul på at arbeidskraften som kvinnene utgjør, trengs i arbeidslivet også i et rent samfunnsøkonomisk perspektiv når befolkningen aldres.

- Det svenske fradraget for kjøp av husholdningstjenester (RUT) har vist seg å være en vellykket løsning - det gjør at kvinner kan jobbe heltid og samtidig bidra til sysselsettingen.

- Det er også et likestillingsspørsmål. I Sverige tjener kvinnene fremdeles bare 85 prosent av mennenes lønn. Arbeidsgiverne forventer rett og slett at kvinnene skal være borte mer, sier Engström.

Ifølge Hanne Bjurstrøm holder ikke argumentet «deltidsjobb er bedre enn å ikke jobbe i det hele tatt».

- Den nordiske modellen er et forbilde for mange andre land, og vi har kommet for langt til å ha så lave ambisjoner, sier Bjurstrøm og fortsetter:

- Jeg har full forståelse for kvinnene som synes kombinasjonen familie og arbeidsliv er såpass tung at de velger å jobbe deltid. Men vi ser hele tiden eksempler på kvinner med støttende menn som lykkes med å jobbe heltid - vi må bare finne nøkkelen til modellene som gjør det mulig.

De nordiske arbeidsministrene diskuterte deltids- og sykefraværsproblematikken på sitt ministermøte på Svalbard 12.-14. september. Et inkluderende arbeidsliv har vært et gjennomgående tema for arbeidsministrene under Norges formannskap i Nordisk ministerråd.