Fin oppdatering om oralprotetiske prepareringsprinsipper

Percy Milleding:

Preparations for Fixed Prosthodontics

Denne anmelder hilser velkommen en helt ny bok om et emne som samme forfatter også tidligere har utgitt i læreboksform. Den gang, på 80-tallet, var språket svensk og lay-out i sort-hvitt.

Nå er språket engelsk og boken har fått en oppfriskende ansiktsløftning med et stort antall kliniske fotografier i tillegg til sine instruktive strektegninger. Tegningene, hvorav flere kan gjenkjennes fra første bok, er for øvrig basert på forfatterens egen utsøkte, originale strek.

Den vesentligste og viktigste endring i den nye boken sammenlignet med 80-talls utgaven er dens fokus på et vevsbesparende prepareringskonsept. Forfatteren skriver da også at bokens hovedfilosofi er at fast protetikk retinert med adhesiv teknikk, er vesentlig gunstigere biologisk sett enn når tradisjonelle teknikker benyttes. De første 13 av bokens i alt 26 kapitler er viet prinsipper for restaurering med adhesivt retinert protetikk. Men som disse, fremstår også de senere kapitlene om mer tradisjonelle prepareringsprinsipper både grundige og reflekterte, og gir boken et meget godt helhetsinntrykk.

Forfatterens klare ambisjon har vært å skrive en bok som ikke bare skal være en «kokebok», men som i tillegg skal søke å gi alle detaljerte prosedyrebeskrivelser en grundig forklaring med dokumentasjon på hvorfor det bør være slik eller slik. Det synes jeg han har lykkes meget godt med. For å kunne ta med seg praktiske tips og hint inn i egen klinisk hverdag, er det utvilsomt nødvendig å forstå de teoretiske forutsetninger for tipsenes holdbarhet. Boken er en lettlest innføring i fast protetikk i så henseende.

Det er prisverdig at aktuelle forkortelser blir skrevet helt ut første gang de forekommer i teksten, men full glede av dette redaksjonelle grepet får imidlertid bare den som leser boken fortløpende fra side én. Et forkortelsesregister savnes.

Ellers legger forfatteren utover i boken fint inn referanser til avsnitt i tidligere kapitler fremfor å gjenta seg selv der dette nok kunne vært riktig, men kanskje virke som unødig repetisjon.

Denne lærebok er primært skrevet for å gi teoretisk underlagsmateriale til den praktisk kliniske treningen i den odontologiske grunnutdanningen. Men den vil absolutt også kunne være nyttig lesning for mer erfarne kolleger som ønsker en oppfriskning av egne kunnskaper om prepareringsteknikk.

ErikSaxegaard 

København, Munksgaard, 2012, 350 sider, 26 kapitler, rikt illustrert. ISBN: 978-87-6-28-10716