Minnefond for Knut og Liv Gard og Frans Berggren:

AADR-konferanse, Tampa Florida 21- 24 Mars 2012

I slutten av mars deltok jeg på den årlige konferansen til American Association of Dental Research. Konferansen fant sted i Tampa, Florida fra onsdag 21. til lørdag 24. mars. Et «abstract» med tittelen «Sinus Augmentation with Porous Titanium Granules- a microCT and Histological Analysis» var sendt inn 6 måneder tidligere. Denne forskningen har omfattet analyser av humane biopsier fra sinusløft-prosedyrer foretatt i forbindelse med implantatinnsetting i i posteriore maksilla. Porøse titangranulater ble plassert under sinusslimhinnen, og analysemetoder som mikro-CT og histologi ble benyttet for å undersøke benvekst i og rundt granulatet. Resultater fra dette samarbeidsprosjektet mellom Universitetet i Oslo, Gøteborg og Lund ble presentert morgenen den 24. mars. (Studiet er siden submittert til The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants).

De øvrige dagene gikk med til å høre på presentasjoner fra diverse annen forskning, og det er mye å velge i. Innenfor fagområdet biomaterialer, og materialer for benregenerasjon spesielt, som er mitt interessefelt, var det mange presentasjoner som handlet om «elektro-spinning». I «elektro-spinning» benyttes et elektrisk spenningsfelt til å fordampe en polymeroppløsning for så å «spinne» et nettverk av ønsket dimensjon. Det var spennende å høre hvilke visjoner forskjellige forskere har for disse «nettverkene», som for eksempel periodontal regenerasjon [1].

Et annet type interessant foredrag, ble presentert av en gruppe fra Universitetet i Pennsylvania, Philadelphia, som hadde samarbeidet med forsikringsbransjen. På grunnlag av et veldig stort materiale over pasienter med diabetes, viste de at diabetikere som har gjennomgått periodontal behandling og støttebehandling, har færre årlige sykehus- og legebesøk sammenlignet med diabetikere som ikke har det.

Ellers var det anledning til å se og høre på internasjonale kapasiteter innenfor det fagfelt man måtte interessere seg for, noe som er svært motiverende for en forskerspire. AADR kan anbefales til alle tannleger!

Avslutningsvis vil jeg gjerne takke Tannlegeforeningen for støtte fra Knut og Liv Gards og Frans Berggren Minnefond.

AndersVerket 

Stipendiat ved Avdeling for Biomaterialer, Institutt for klinisk odontologi, UiO

[1] M. C. Bottino, V. Thomas, and G. M. Janowski, «A novel spatially designed and functionally graded electrospun membrane for periodontal regeneration.,» Acta Biomater, vol. 7, no. 1, pp. 216-224, Jan. 2011.