Tannbleking - kosmetikk for tannleger

I 2011 vedtok EU å nevne tannbleking spesifikt i kosmetikkdirektivet. Direktivet vil gjelde i Norge fra 31. oktober i år. Konsekvensen er at tannbleking som inneholder fra 0,1% til 6% H2O2 nå bare blir tillatt solgt til tannleger, og at alle stoffer som inneholder over 6 % hydrogenperoksid eller tilsvarende blir forbudt.

Nå er det imidlertid tydeliggjort at tannbleking ikke er medisinsk utstyr, til tross for CE-merking, ved at det nevnes i EUs kosmetikkdirektiv, som altså er vedtatt tatt inn i norsk lov.

I EU-direktivet heter det:

  • Tannblekemiddel som inneholder 0,1 % - 6 % H2O2 (eller tilsvarende) kan bare selges til tannleger.

  • Tannblekemiddel som inneholder over 6 % H2O2 (eller tilsvarende, dvs. 16,62 % CarbamidPeroxid) er ikke tillatt.

  • Tannbleking forutsetter at det gjennomføres en klinisk undersøkelse i forkant av hver runde tannbleking.

  • Det forutsettes også at første bruk av tannbleking gjennomføres av tannlege, eller av andre under direkte oppsyn av tannlege dersom tilsvarende nivå av trygghet kan oppnås. Dette gjelder også ved hver runde bleking.

  • Man skal ikke bleke på pasienter som er under 18 år.