Svar til Edgar Hundsnes:

Solidaritet og samhold - for alle

NTF skal være en forening som jobber for medlemmene og deres interesser. Fra spørreundersøkelsen vi gjorde tidligere i år fikk vi tydelige signaler på at mange av medlemmene ønsker seg en mer synlig forening, og det jobber vi nå med hver eneste dag. Siden nyttår har vi lagt ned mye arbeid i å endre vår måte å kommunisere på. For oss er dette nytt territorium, og vi har trengt veiledning. Det har tatt tid og krefter, men når dette leses håper jeg at dere har merket endringen. Viktigst er det at vi prøver å nå våre medlemmer raskere og i større grad. Jeg håper at dere har fått med dere denne aktivitetsøkningen vår, helt konkret ved bruk av twitter og tannblogg.no. Ønsket vårt er at dere som medlemmer vil ta en mer aktiv rolle i NTFs politiske diskusjoner og prosesser. På denne måten håper vi at det viktige samholdet og den solidariteten som Hundsnes snakker om, også vil bli sterkere. Vi er her for dere. Vi håper at dere er med!

FBI-saken er snudd og vendt på fra alle kanter i løpet av det siste året, både med de involverte parter, med NTFs tillitsvalgte og med hjelp av noen som ser oss utenfra. Tilbakemeldingene har vært mange og varierte. Vi har lært mye. Nå må vi se fremover. Den virkelige testen kommer neste gang en vanskelig sak oppstår. La oss håpe at vi da er bedre rustet til å møte det som måtte komme. Uansett er dette snøen som falt i fjor. Ytterligere skittentøyvask av den typen Hundsnes inviterer til fremstår som lite konstruktivt og vil vel neppe styrke den solidariteten og det samholdet han etterlyser. Jeg lar derfor den delen av innlegget hans ligge.

Hundsnes har imidlertid helt rett i at vi skal ta vare på hverandre, og at solidaritet og samhold i en organisasjon som vår er viktig. Når våre tannleger rammes, enten det er fortjent eller ufortjent, skal vi i NTF gjøre det vi kan for at de blir ivaretatt. Hvordan dette skal gjøres må vurderes fra sak til sak. Ikke alle saker som medlemmer kommer opp i, egner seg for omtale i media - av svært ulike grunner. Men hjelp skal de ha. Alle lokalforeninger har kollegahjelpere som kan bistå medlemmer i vanskelige situasjoner. Sentralt har vi etablert økonomiske støtteordninger for en del tilfeller. Den saken Hundsnes kommenterer har vært svært grundig vurdert i et tillitsvalgtapparat jeg har stor tiltro til. Jeg ser derfor ingen grunn til å gå nærmere inn på den her. Som dere sikkert har sett på kontingenten, holder vi på å bygge opp et fond som skal kunne gi støtte til medlemmer som trenger det. Reglene for hvordan fondet skal brukes er ennå ikke ferdig utformet, og alle innspill om dette er velkomne.

Vi som har påtatt oss sentrale verv i foreningen skal selvsagt gjøre alt vi kan for å fronte tannlegestanden og våre medlemmer i media på den måten vi syns er best. Det betyr mer synlighet, men ikke alltid synlighet - og ikke for enhver pris. I en forening med mange medlemmer er det vanskelig å gjøre alle til lags hele tiden. Jeg kan derfor ikke love at alle alltid blir helt fornøyde. Men jeg kan love at vi skal gjøre vårt aller beste.

Helt til slutt: NTFs overordnede mål og strategier er det representantskapet som vedtar. Alle medlemmer har full anledning til å komme med konstruktive råd og innspill til de demokratiske prosessene våre. Gjør det! Det er sånn du best kan påvirke innretningen for NTFs virksomhet.

Camilla HansenSteinum