Kvinner tjener mer enn menn

Ill: Yay Micro.

Kvinner i vitenskapelige stillinger har tatt igjen mennene, og litt til. Lønnskampen har virket, mener prorektor, i følge bladet Forskerforum.

- Dette forteller at det ikke er kjønnsmessige forskjeller i grunnlønnen. Innen andre områder i staten er det slik at menn gjerne tjener mer enn kvinner. Sånn er det ikke i de vitenskapelige stillingene. Slik konkluderer Jon Iddeng, fagpolitisk rådgiver i Forskerforbundet. Forskerforbundet har sammenstilt lønnsstatistikk for tolv ulike stillingskategorier innen forskning og høyere utdanning. I åtte av tolv stillinger er det ikke bare lønnslikhet mellom kjønnene, men kvinnene tjener noe mer enn mennene. Det gjelder blant annet for professorer, førsteamanuenser, doktorgradsstipendiater, førstelektorer og universitetslektorer.

- Men konklusjonen er at det ikke er noen kjønnsforskjeller. I åtte av tolv stillingskategorier tjener kvinner marginalt mer enn menn, men i sum er det ganske jevnt, sier Iddeng.

Prorektor ved Universitetet i Tromsø Curt Rice jobber aktivt med likestillingsspørsmål i forskning og høyere utdanning. Han tar lønnsstatistikken til inntekt for det likestillingsarbeidet som er gjort i universitets- og høyskolesektoren over flere år.

- Det har vært en bevisstgjøring rundt muligheten for lønnsforskjeller i mange år. Med lokale lønnsforhandlinger har man vært opptatt av å heve lønna for kvinner for å unngå kjønnsforskjeller. Disse tallene viser at den strategien har vært vellykket.Han syns det er spesielt interessant at lønnsforskjellene er så små mellom professorer.

- Man kunne tenke seg at det var en overvekt av menn som har vært professorer lenge, og at de ville ha høyere lønn i snitt enn kvinner. Men på den andre siden vet vi at menn søker om opprykk i en yngre alder enn kvinner, og at det er mange menn som nylig er blitt professorer og ligger ganske lavt på den stigen. Det kan trekke ned snittet for menn, sier Rice.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) sier til Forskerforum at det er svært positivt at det ikke er lønnsforskjeller internt i stillingskategoriene, men peker på at det ikke behøver å vise hele bildet.

- Hvis du spør om likelønn, ser det veldig bra ut på et overordnet nivå. Det behøver ikke å bety at det ikke er problemer på enkelte steder innenfor universitets- og høyskolesektoren. LDO, Claus Jervell.