Prosthetic Rehabilitation

Giulio Preti:

Part II Technical Procedures

Boka er resultat av symposieaktivitet innenfor fagfeltet odontologisk protetikk. Et utvalg av 33 italienske protetikere har samarbeidet, og produktet er blitt en kilde til kunnskap for studenter og tannleger. Hensikten med boka er å gi en samlet og detaljert beskrivelse av klinikk- og laboratorieprosedyrer knyttet til framstilling av avtakbar og fast protetikk.

Gjennom 15 kapitler omtales behandling ved total og partiell tannløshet. Stor vekt legges på beskrivelse av anatomiske og fysiologiske forhold og hvordan kontrær anatomi kan utnyttes til fordel for det endelige behandlingsresultat. Teknikker for framstilling av temporære tannerstatninger gjennomgås. «Burning mouth syndrome» har sin plass i boka. Konvensjonell fast protetikk gjennomgås grundig før det gis en oversikt over muligheter ved fiksturretinert fast eller avtakbar protetikk. Boka ender med betraktninger over ventet funksjonstid for ulike behandlinger. Helt til slutt det viktigste: oppfølging av pasienter og hygieneanbefalinger. Litteraturlisten er fyldig. Illustrasjonene er mange og instruktive.

Berettiget tradisjonell skandinavisk selvtilfredshet innenfor fagfeltet protetikk får en motvekt gjennom dette arbeidet. Boka er så skikkelig at det er naturlig å se den som et bidrag til konsensus innenfor europeisk odontologisk protetikk.

Et funn av en bok. Anbefales!

FinnFløystrand 

London: Quintessence Publishing co. inc.; 2011. 240 sider; 501 illustrasjoner. ISBN 978 - 1 - 85097 - 166 - 5 (B9028)