Viktig om komplikasjoner ved implantatbehandling

Surgical Complications in Oral implantology

Louie Al-Faraje;

Etiology, prevention, and management

Boken er en oppslagsbok beregnet på både tannleger og leger som arbeider med implantatbehandling, og i særlig grad de som arbeider med den kirurgiske delen av denne.

Boken starter med et viktig kapittel som omhandler identifiseringen av preoperative forhold som kan medføre komplikasjoner ved implantatinnsetting. Deretter tar forfatteren for seg komplikasjoner under operasjonen og postoperativt. Det er et eget kapittel som omhandler komplikasjoner ved løfting av sinus via lateralt vindu og boken avsluttes med et kapittel som omhandler blant annet medikamentrelaterte komplikasjoner, herunder også bisfosfonatrelatert osteonekrose. Det er referanser etter hvert kapittel, og det er også et vedlegg med forfatterens behandlingsprotokoll, postoperative instruksjoner og diverse samtykkeskjema. Boken er bygget opp om 75 komplikasjoner hvor det for hver enkelt gis en beskrivelse, forslag til hvordan unngå komplikasjonen og håndtering av denne. Dette gjøres med en god blanding av forfatterens kliniske erfaring og vitenskapelige referanser. Mange av komplikasjonene er omfattende, mens noen er kun overfladisk vurdert og beskrevet.

Boken er innbundet med stive permer og halvglanset papir og er enkel å lese, med godt språk og mange illustrasjoner og flotte foto. Den er ikke en lærebok om er dekkende innenfor området orale implantater, til det er den for overfladisk (kanskje med unntak av kapittelet om sinuslift), men den gir nyttig og ikke minst lett tilgjengelig informasjon om hvordan unngå og håndtere komplikasjoner og er således absolutt å anbefale for alle som arbeider med implantatbehandling, både tannleger, tannlegespesialistkandidater og spesialister.

Boken anbefales.

HemingOlsen-Bergem 

London: Quintessence Publishing co. inc.; 2011. 248 sider; 711 illustrasjoner. ISBN 978 - 0 - 86715 - 506 - 8 (B5068)