Personalia

Dødsfall

Vibeke Hauer-Jensen, f. 11.04.1924, tannlegeeksamen 1947, d. 25.01.2012

Aasta Johanne Kvale, f. 09.02. 1942, tannlegeeksamen 1969. d. 10.05.2012

Arne Egge, f. 27.02.1934, tannlegeeksamen 1958, d. 15.01.2012

Ulf Svensen, f. 1.11.1955, tannlegeeksamen 1981. d. 29.05.2012

Ole R. Korsbrekke, f. 27.09.1923, tannlegeeksamen 1949, d. 25.05.2012

Erling-Olav Kvernes, f. 05.08.1932, tannlegeeksamen 1958, d. 23.09.2011

Fødselsdager

90 år

Knut Asla, Drammen, 8. september

80 år

Anna Marie Bragelien, Lillehammer, 14. august

Johan Fredrik Wirstad, Oslo, 2. september

Kårstein N. Blindheim, Sykkylven, 19. september

75 år

Tove Haug, Eidsvoll, 15. august

70 år

Sigurd Gladhaug, Oslo, 14. august

Gjertrud Bøe, Sandane, 15. august

Harald Myhre, Lillehammer, 15. august

Arne Hensten, Oslo, 17. august

Egil Undem, Hafrsfjord, 24. august

Bjørn-Erik Grambo, Vikersund, 3. september

Lars Jan Søyland, Stathelle, 4. september

Terje Berg, Hamar, 8. september

Ingar Olsen, Oslo, 11. september

Kjell Magne Mo, Valderøya, 11. september

Jørgen Aksel Skaarnæs, Horten, 11. september

Magne Haraldsen, Skien, 13. september

Kristian Schøyen, Skallestad, 14. september

Guri Brun, Sandefjord, 20. september

50 år

Hans Jacob Rønold, Oslo, 16. august

Lillian P. Hajdu, Oslo, 21. august

Ole Johan Hjortdal, Lillehammer, 24. august

Hilde Skjeflo, Strømmen, 29. august

Ole M. Kulbraaten, Tolvsrød, 19. september

Eivind Andersen, Tønsberg, 20. september

Figen Sevgican Pedersen, Bergen, 20. september

40 år

Knut Johan Bere, Oslo, 18. august

Shirley Sotiri, Oslo, 18. august

Jim Riis, Oslo, 21. august

Arman Akbarijeh, Oslo, 24. august

Kari Bjørndal, Oslo, 30. august

Avidéh Hannani, Lørenskog, 1. september

Kawa Kavian, Ulset, 1. september

Sylvia Blumenstein, Namsos, 4. september

Tonje K. Nestegard Johnsen, Brevik, 4. september

Ole Rolf Dybvik, Ørnes, 6. september

Kai Åge Årseth, Trondheim, 7. september

Benedikte Fjeldstad Alhaug, Sandnes, 7. september

Hans Thomas Brox, Tromsø, 8. september

Ricarda Rossbach, Ørskog, 11. september

Hege Myklebust Vartdal, Ørsta, 16. september

Esben Kardel, Oslo, 18. september

Anette Toppe Sundal, Godvik, 18. september

30 år

Magnus Dahl Eide, Tønsberg, 18. august

Zulfqar Ali Younis, Rykkinn, 18. august

Asgeir Sæbø Nilsen, Oslo, 21. august

Ingvill Ese Haugen, Oslo, 22. august

Øystein Misje, Tolvsrød, 26. august

Kaja Egeland Brettingen, Trollåsen, 27. august

Helene Læknes, Rådal, 30. august

Helene Rygvold Haugsten, Oslo, 31. august

Anne Marthe Dekke Løberg, Ulset, 1. september

Anne Haugan, Flatdal, 2. september

Elisabeth Schilbred Eriksen, Bergen, 10. september

Linh Bui, Sandnes, 12. september

Helle Marie Resen-Fellie, Askim, 13. september

Elisabeth Halsne, Florø, 18. september

Fødselsdager

Vi ber om at de som vil reservere seg mot at runde år publiseres i personaliaspalten, gir skriftlig melding minst åtte uker i forveien på e-post: tidende@tannlegeforeningen.no, faks 22 55 11 09 eller per post til Tidende, postboks 3063 Elisenberg, 0207 Oslo.

Dødsfall

Sekretariatet får dessverre ikke automatisk beskjed om dødsfall. Vi ber derfor medlemmene være behjelpelig med å gi NTF beskjed når en kollega er gått bort. Vennligst kontakt NTF, tlf. 22 54 74 00 eller e-post: post@tannlegeforeningen.no.