Etterutdanning skifter navn

I Danmark, nærmere bestemt i Dansk Tandlægeforening, har de bestemt seg for å skifte navn på det som tidligere het «obligatorisk efterutdannelse». Fra nå av heter det «dokumenteret efterutdannelse». Begrunnelsen er at langt de fleste yrkesaktive tannleger sørger for å etterutdanne seg. Dermed blir det springende punkt om de kan dokumentere denne etterutdanningsvirksomheten.

For øvrig blir det ingen endringer i de retningslinjer som har vært gjeldende siden 2009. Alle skal fortsatt etterutdannes seg minst 25 timer i året, og registrer aktiviteten selv på nettstedet til foreningen.

Det vil imidlertid komme et forslag fra hovedstyret i Dansk Tandlægeforening til foreningens representantskap i november 2012, om å redusere kravet om etterutdanning for nyutdannede tannleger - det vil si de som har grunnutdanning som ikke er mer enn tre år gammel - til ti timer i året, skriver det danske Tandlægebladet.