Trives godt i Oslo

Ill: Yay Micro.

TNS gallup har gjennomført en læringsmiljøundersøkelse ved norske universiteter og høyskoler. Universitetet i Oslo (UiO) er det eneste lærestedet for odontologi som er med i undersøkelsen. Odontologisk fakultet i Oslo kommer svært godt ut i undersøkelsen når det blir sammenlignet med andre fakulteter.

Trivselen ved de ulike fakultetene ved UiO varierer fra 69 poeng ved Juridisk fakultet, opp til i underkant av 80 poeng ved medisin, teologi, matematikk og naturvitenskap og odontologi.

Studentene ved Odontologisk fakultet føler seg i stor grad som en del av fagmiljøet.

Samtidig vurderer tannlegestudentene i klart større grad enn andre arbeidsmengden på studieprogrammet som for stor.

Forelesningene ved odontologi, i tillegg til teologisk og historisk filosofisk fakultet, får bedre tilbakemeldinger enn forelesninger ved andre fakulteter ved UiO.

Det er naturlige forskjeller mellom fakultetene. Studentene ved Odontologisk fakultet gir for eksempel i stor grad uttrykk for at de har stort læringsutbytte av samtaler eller diskusjoner med faglærere, mens studentene ved eksempelvis Matematisk naturvitenskapelig fakultet i stor grad har læringsutbytte av gruppearbeid i regi av studiestedet. Studentene ved Odontologisk fakultet skårer høyest av fakultetene når det gjelder læring etter laboratoriearbeid og annen praktisk øving.