Blir i nord

Ill: Yay Micro.

84 av totalt 93 nyutdannede tannleger fra Universitetet i Tromsø har fått jobb i Nord-Norge, skriver Universitet i Tromsø (UiT).

De nyutdannede tannlegene fra UiT ønsker å jobbe i Nord-Norge, og det er godt nytt for alle i landsdelen som trenger tannlegetjenester, heter det videre.

I perioden 2009 - 2012 er det utdannet 93 tannleger ved UiT. 84 av dem har etter eget valg fått sin første jobb i de nordligste fylkene. Det utgjør 90,3 prosent av alle uteksaminerte tannleger ved UiT.

Det offisielle resultatet for ordinær eksamen våren 2012 er at 38 av 40 studenter bestod, og at 32 av dem har fått jobb i Nord-Norge. Sju har fått jobb i Finnmark.De fleste nyutdannede tannlegene er i offentlige stillinger.

Etter å ha kjempet i over 30 år for å få en tannlegeutdanning ble Universitetet i Tromsø endelig hørt i 2002, heter det videre på UiTs nettsted. Den prekære mangelen på tannleger i landsdelen var én viktig grunn til at studiet endelig ble en realitet. Men det var ikke uten protester sørfra. Både Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo raste over regjeringas beslutning om å opprette ei tannlegeutdanning i Tromsø. De mente blant annet at behovet for tannleger ikke var større enn at Oslo og Bergen selv kunne ta seg av utdanninga, skriver UiT.

- Vi husker innvendingene, de var nesten klassisk forutsigbare og de er nå gjort ettertrykkelig til skamme. Tallene er i overkant av det jeg selv drømte om, innholdet og profilen i studiet er også slik at det bare er å ta av seg hatten. Internasjonalt er dette også en pionerutdanning, sier rektor Jarle Aarbakke ved UiT.

De første tannlegestudentene ved Universitetet i Tromsø ble tatt opp høsten 2004. Alle studentene, unntatt én, var da fra Nord-Norge.