Oxford uten kvinner?

Ill: Yay Micro.

Universitetet i Oxford er anklaget for ikke å ansette kvinner i professorstillinger ved medisin, skriver The Oxford Mail, i følge bladet Forskerforum. I fjor ble ikke en eneste kvinne innstilt som professor innen medisin. Universitetet avviser imidlertid anklagene og sier at tallene ekskluderer kvinner som ikke var utdannet leger, og de som er ansatt via universitetets samarbeidspartnere. Det er minst 43 kvinnelige professorer ved Oxfords medisinske avdeling, inkludert flere verdensledende forskere, sier talsperson Jonathan Wood.