Kurs- og aktivitetskalender

19.-20. april

Trondheim, Rica Nidelven Hotell

Midt-Norgemøtet 2012. Henv. Kai Åge Aarseth, e-post: kaiage@online.no

1.-2. juni

Hotel Alexandra, Loen

Loenmøtet. www.loenmoetet.no Henv. Bjørg Kaada, E-post: bjorg.kaada@c2i.net, mobil: 41410646

25.-30. juni

Oslo

Internasjonalt kurs i identifisering ved hjelp av tenner. henv. Tore Solheim, solheim@odont.uio.no

16.-18. aug.

Oslo

Årsmøte i SFOPOM (Skandinavisk Forening for Oral Patologi og Oral Medisin) Henv. Tore Solheim, solheim@odont.uio.no

23.-25. aug.

Oslo

SkandEndo 2012. Henv. Nina Wiencke Gerner, e-post: nina.gerner@c2i.net

27.-28. aug

Alta

Lederforum for offentlige tannleger, Alta. Henv. Jostein W. Eikeland, josteine@vfk.no. Mob. 47040360

28.-30. aug.

Alta

Samfunnsodontologisk forum. Henv. Torill H. Lauritsen, e-post: torill.h.lauritsen@ffk.no

14.-15. sept.

Oslo

Praksiseierforeningens årsmøte på Radisson Blu Scandinavia Hotel. Se www.praksiseier.no

11.-13. okt.

Lillestrøm

NTFs landsmøte. Lillestrøm - Norges Varemesse. Se www.tannlegeforeningen.no

16.-17. nov.

Bergen

NFP-seminar 2012, www.nfpedodonti.no Kontaktperson Anne Rønneberg, e-post: anne.ronneberg@odont.uio.no

10.-12. okt. ''13

Lillestrøm

NTFs landsmøte. Lillestrøm - Norges Varemesse. Se www.tannlegeforeningen.no

16.-18. okt. ''14

Lillestrøm

NTFs landsmøte. Lillestrøm - Norges Varemesse. Se www.tannlegeforeningen.no

15.-17. okt. ''15

Lillestrøm

NTFs landsmøte. Lillestrøm - Norges Varemesse. Se www.tannlegeforeningen.no

26.-28. april

Barcelona, Spania

World congress for laser dentistry. Arrangør: World Federation for Laser Dentistry. Henv. www wfldbcn2012.com

26.-28. april

København

Årskursus. Henv www.tandlaegeforenignen.dk

7.-9. juni

Wien, Østerrike

7th congress European Federation of Periodontology - EFP. Henv. www.efp.net

29. aug.-1. sept.

Hong Kong

FDI. www.fdiworddental.org tlf. 22 54 74 00

26.-27. okt.

København

Copenhagen Trauma Symposium, www.dentaltraumaguide.org/tilmelding.aspx

2.-3. nov.

København

Symposium. Henv. www.tandlaegeforeningen.dk

15.-17. nov.

Gøteborg, Sverige

Odontologisk riksstämma och Swedental. www.tandlakarforbundet.se

29. aug.-1. sept. `13

Istanbul, Tyrkia

FDI. www.fdiworddental.org tlf. 22 54 74 00

Med forbehold om endringer. Sjekk alltid aktuelle datoer direkte med kursarrangøren. Vi er avhengige av dine innspill til kurs- og aktivitetskalenderen. De kan sendes til tidende@tannlegeforeningen.no