Tannlegenes forhold utad

Våre reviderte etiske regler trådte som kjent i kraft ved nyttår 2012. Tannlegenes forhold utad er en av overskriftene i regelverket. Under denne overskriften finner vi blant annet:

§ 17 Markedsføring

«En tannleges annonsering må ikke inneholde noe som er uriktig eller villedende.»

Dette er primært en henvisning til markedsføringslovens regler som også oppstiller forbud mot slik markedsføring eller annonsering.

Som medlemmer av NTF er vi bundet av våre etiske regler, noe som for enkelte av våre kollegaer kan føles som en ulempe i forbindelse med egen annonsering. Det er ingen tvil om at det er mange som beveger seg nær, eller over grensen til det som kan aksepteres i denne sammenheng.

NTFs etiske regler som angår markedsføring er ment å presisere eller utfylle kravene til markedsføringsloven og helsepersonelloven og er ikke ment å gå lenger enn denne.

Dette betyr at tannleger som ikke er medlemmer av NTF er bundet av det samme regelverk.

Men det er viktig at tannlegene - og kan hende vi som er medlemmer av NTF, er etterrettelige i vår markedsføring, ikke minst av hensyn til forbrukerne.

Vi har i mange år sett en gradvis mer aggressiv markering av ulike praksiser og tannleger som kan tilby den ene selvfølgeligheten etter den andre:

  • «ekte porselensfyllinger»

  • «refusjon fra HELFO»

  • «moderne utstyr som gir mest mulig smertefri behandling»

Eksemplene er mange og finnes både på Gule sider og nettsider.

Dette rammes ikke nødvendigvis av våre etiske regler dersom annonsene ikke inneholder noe som er uriktig, selv om den annonserende tannlege ikke kan tilby mer enn det alle tannleger kan, bør og skal kunne tilby.

Etisk råd får jevnlig henvendelser fra våre medlemmer om konkrete annonser, vi har blant annet fått spørsmål om

- er det greit å benytte logoer som assosieres med en institusjon med en annen tyngde (for eksempel et sykehus, eller en forening) for å fenge oppmerksomhet?

- er det greit å annonsere med «tilbudspris» uten å si noe om hva prisen for behandlingen er i utgangspunktet?

- er det greit at nyetablerte tannlegekontorer tar navn som ligger svært tett opp mot godt etablerte praksiser i nabolaget?

Detter er aktuelle eksempler som kan rammes av markedsføringsloven, men NTF kan ikke begrense medlemmenes markedsføring ut over det som allerede er forbudt etter markedsføringsloven som finnes på http://www.lovdata.no/all/hl-20090109 - 002.html.

Vi er likevel opptatt av å diskutere hvordan vi kan synliggjøre våre tjenester på en etisk forsvarlig måte slik at forholdet til pasienter og kollegaer er åpent og godt, og at vi som stand beholder vår gode anseelse i samfunnet og holder oss innenfor § 17s intensjon om at vår annonsering ikke inneholder noe som er uriktig eller villedende.

LiseKiil 

Medlem av NTFs råd for tannlegeetikk