Akademikerne vokser

Hovedorganisasjonen Akademikerne har økt medlemstallet med 29,1 prosent de siste seks årene, mens LO kun har vokst med 6,9 prosent. Utviklingen er enda tydeligere hvis vi ser på utviklingen de siste 10 årene. Da har utdanningsforbundene, Unio og Akademikerne, økt sitt medlemstall med 73 prosent, mens LO bare har vokst med 9,4 prosent. Styrkeforholdene i norsk arbeidsliv er dermed i rask endring.