Mindre tid til unge

Ill: Yay Micro.

Travle leger har mindre tid til unge, skriver magasinet Hubro ved Universitetet i Bergen (UiB).

Ungdom mellom 15 og 19 år oppsøker fastlegen sin i gjennomsnitt 1,6 ganger i året. For de mellom 20 og 24 år har legebesøkene steget til et årsgjennomsnitt på 2,3 besøk.

Nå viser en ny studie av 1 717 legevirksomheter i Norge at leger som har stor arbeidsbelastning i praksisen generelt tar i mot færre ungdommer. Det finnes ikke så klare forskjeller i andre aldersgrupper.

Forskerne bak studien peker på at en av grunnene kan være at tilgjengelighet er spesielt viktig for ungdom, og leger med en travel arbeidshverdag er gjerne ikke så tilgjengelige. Om en ung person ringer til legen og får beskjed om at det er tre ukers ventetid, så kan det være hun dropper å søke hjelp. Unge henvender seg kanskje til et legekontor med en litt vag diagnose, som igjen gjør at man kan havne nede på prioriteringslisten. Da kan det være de søker hjelp andre steder, mener forskerne.

Studien er gjennomført av lege og stipendiat Øystein Hetlevik ved Institutt for samfunnsmedisin, sammen med Kjell Haug og Sturla Gjesdal fra UiB. Den er publisert i siste utgave av magasinet Family Practice.