Essentials of orthognatic surgery

Johan P. Reyneke

2nd edition

Ti år etter første opplag kommer Johan P. Reyneke med en ny utgivelse av sin lærebok i ortognatisk kirurgi. Forfatteren er professor i maxillofacial og oral kirurgi Witwatersrand, Johannesburg, Sør-Afrika, er velansett kurs- og foredragsholder verden over innen dette fagområdet, men først og fremst privatpraktiserende kirurg. Han har i de siste 30 årene utført henimot 8 000 ortognatiske inngrep i sin privatpraksis i Johannesburg. Denne erfaringen bærer hans bøker preg av.

Boken er bygget opp rundt en klinisk tilnærming med hovedfokus på kirurgiske og ortodontiske behandlingsprinsipper for ortognatiske pasienter.

Forfatteren selv begrunner nyutgivelsen med økt klinisk erfaring på feltet, kumulert viten om inngrepenes effekt over tid for den enkelte pasient og stadig mer hensyntagen til estetikk på kort og lang sikt.

De fem kapitlene omhandler prinsipper for ortognatisk kirurgi, systematisk pasientevaluering, diagnose og behandlingsplanlegging, veiledning for diagnose og behandling av spesifikke dentofaciale deformiteter, samt kirurgisk teknikk.

I forhold til første utgave er det viet mer plass til rotasjon av det maxillomandibulære kompleks når man opererer på både over- og underkjeven og hvilke bløtdelskonsekvenser det har, avhengig av hvilket punkt man roterer om. (Man tenker seg pasienten i postoperativt sambitt og roterer mot eller med klokken og velger rotasjonspunkt ut fra hvilken effekt man ønsker profilmessig.) Små rotasjoner langs gane/nesegulv gir større vertikale forandringer fortil. Man manipulerer altså okklusjonsplanet. Effektene av rotasjonspunkt og -retning skeletalt og estetisk har han også samlet i tabells form. I denne utgaven er i tillegg delen som omhandler åpne bitt utvidet, og han har under kirurgisk teknikk tatt med intraoral vertikal ramus osteotomi.

Boken er pedagogisk god, rikt illustrert med kliniske fargefotos, kefalometriske analyser og fargeskisser og har rikelig med referanser til relevant litteratur. Designen er tiltalende og lett til tross for at den er noe mer komprimert enn forrige utgave.

Målgruppen for boken er først og fremst videreutdanningskandidater og lite erfarne spesialister i maxillofacial og oral kirurgi og kjeveortopedi. Boken er instruktiv for en første gangs trinn for trinn tilnærming til faget og avansert nok til å gi mer erfarne noe å tygge på og strekke seg etter.

Forfatteren sier at «ortognatisk kirurgiplanlegging bør ha utgangspunkt i estetiske vurderinger basert på kirurgens estetiske skjønn veiledet av kefalometriske data». Dog nevner han funksjon og stabilitet som de to andre hjørnestenene. Jeg minner om at indikasjonen for denne type offentlig bekostet behandling i Norge er bittavvik som kun kan oppnå tilfredsstillende behandlingsresultat med en kombinasjon av kirurgi og kjeveortopedi.

Anne MarieRansve 

London: Quintessence Publishing Co, Inc; 2010. 272 sider. ISBN: 978 - 0 - 86715 - 500 - 6.