Tidende retter

I reportasjen i Tidende nr. 1 2012, fra NTFs representantskapsmøte i november 2011, der vi skrev om resultatet av valgene til ulike verv i foreningen kom det ikke frem til hvilke styrer, komiteer og utvalg de ulike personene var valgt. Her følger en fullstendig oversikt.

Følgene valg ble gjennomført, og gjelder for en periode på to år fra og med 1. januar 2012.

NTFs hovedstyre

President

Camilla Hansen Steinum, Østfold Tannlegeforening (TF)

Visepresident

Jørn André Jørgensen, Telemark TF

Medlemmer

Gunnar Amundsen,* Haugaland TF

Arnt Einar Andersen, Sør-Trøndelag TF

Anne Beate Sønju Clasen, Oslo TF

Torbjørn Fauske, Nordland TF

Bernt Vidar Vagle, Rogaland TF

Jan Theien**, Oslo TF

Grethe Wergeland, Buskerud TF

*SNU

**SF

Varamedlemmer

1. vara, Truls Breyholtz, Bergen TF

2. vara, Ralf Husebø, Rogaland TF

3. vara, Sigrid Bruuse Lunding, Nordland TF

Vara, Farshad Alamdari,** Hedmark TF

Vara, Atle Hagli,* Rogaland TF

** Representerer Sentralt forhandlingsutvalg (SF)

* Representerer Sentralt næringsutvalg (SNU)

Ordførerkollegium

Ordfører

Trond Grindheim, Bergen TF

Varaordfører

Ranveig Roberg, Vestfold TF

NTFs fagnemnd

Leder

Inger Johanne Nyland, Rogaland TF

Nestleder

Berit Øra, Sør-Trøndelag TF

Medlemmer

Elisabet Jonsson, Nordland TF

Sverre Aukland, Aust-Agder TF

Varamedlem

Christian M. Tønnessen, Rogaland TF

Varamedlem, Lars Ulvestad, Oppland TF

Tidendes redaksjonskomité

Medlemer

Jon E. Dahl, Oslo TF

Anders Godberg, Østfold TF

Malin Jonsson, Bergen TF

Varamedlemmer

Asgeir Bårdsen, Bergen TF

Anne Rønneberg, Oslo TF

NTFs kontrollkomité

Medlem 1: Thomas Sefranek, Nordland TF

Medlem 2: Hanne M. Gaarder Almgren, Oslo TF

Medlem 3: Odd Tveiterås Nesse, Bergen TF

Personlig varamedlem 1: Børre Skogstrand, Nordland TF

Personlig varamedlem 2: Inger-Lise S. Mathiesen, Oslo TF

Personlig varamedlem 3: Niklas Angelus, Nord-Trøndelag TF

NTFs råd for tannlegeetikk

Leder

Maria Alvenes, Hedmark TF

Nestleder

Olav Kvitnes, Nordland TF

Medlemmer

Morten Klepp, Rogaland TF

Sisle Varegg Eide, Hedmark TF

Lise Kiil, Oslo TF

Varamedlemmer

Ellen Holmemo, Bergen TF

Hauk Øyri, Rogaland TF

Kirsten Halonen, Østfold TF

NTFs ankenemnd for klagesaker

Medlemmer

Helle Nyhuus, Oslo TF

Stig Heistein, Oslo TF

Harald Nesse, Bergen TF

Varamedlem

Anne C. Frestad Andersen, Østfold TF

Sykehjelpsordningen for tannleger

Leder

Aleidis Løken, Oslo TF

Medlemmer

Svein Øksenholt, Sør-Trøndelag TF

Jon Tryggestad, Nordland TF

Varamedlemmer

Karin Holmgard, Haugaland TF

Benedikte Jørgensen, Oslo TF

Elsa Sundsvold, Troms TF

Tannlegeundervisningens fond

Medlem

Kristin S. Klock, Bergen TF

Vararamedlem

Ellen Berggren, Bergen TF

Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme*

Medlem (fagkomité)

Dag Ørstavik, Oslo TF

* Valget gjelder for en periode på fire år fra 1. januar 2012.