Trekant

§ 9 Pasientens økonomiske rettigheter

Tannlegen skal hjelpe sine pasienter til å oppnå økonomiske rettigheter og ytelser som følger av lovgivning.

Tannlegen skal overfor institusjoner som dekker helseutgifter medvirke til at pasienten ikke skaffes uberettiget økonomisk eller annen fordel.

Statens utgifter til vår tannbehandling øker kraftig, og er nå nærmere to milliarder kroner årlig. Hovedregelen er fortsatt at tannbehandling hos voksne over 20 år betales ut av egen lomme. Men, regelverket med sine innslagspunkter eller unntak fra hovedregelen, er blitt både omfattende og komplisert. Svært mange tannlegevisitter er ikke lenger et parforhold mellom pasient og tannlege, men et trekantforhold. Staten er med som delbetaler.

Tannleger har stor frihet. Vi kan drive praksis hvor som helst i landet, flytte på oss eller slå oss sammen med kollegaer. Prisene for tjenestene bestemmer vi selv. Staten betaler noe for noen, og lar resten være opp til tannlegen. Fellesskapets bidrag følger pasienten, ikke den enkelte tannlegepraksis. Administrasjon av dette velferdsgodet er redusert ved at tannlegen selv er sin egen «rådgivende tannlege». Vi argumenterer sterkt for at dette er en god og effektiv modell. Små og effektive organisasjoner, med fokus på behandling av sykdom og å opprettholde friske og funksjonelle tannsett for alle hele livet.

Det er bygd på tillit til behandlerapparatet, altså oss tanneger. Man må gjerne mene at regelverket i det gule heftet ikke er utformet slik at alt er klart og tydelig. Men det er ikke opp til hver tannlege å finne smutthull og tøye grensene for reglene. De skal benyttes slik de er forventet å være ment. Dersom uklarhet foreligger må man spørre om hva som er korrekt bruk. Og gi tilbakemelding hvor formuleringene kan og bør forbedres. Ethvert engasjement fra kollegaer med god argumentasjon om endringer i ytelser til tannlegehjelp er svært velkommet. Bruk kollegaer på jobb til gode diskusjoner, bruk kvalitetssirkler, lokalforeninger og spesialistforeninger og vær saklig og konstruktiv.

Vær ryddig og korrekt når du er gitt tillit til å bruke av fellesskapets penger i ditt tannlegevirke!

MortenKlepp 

Medlem av NTFs råd for tannlegeetikk