Universiteter mot konkurs

Ill: Yay Micro.

Italienske universiteter ligger nede med brukket rygg, og en rekke tradisjonsrike institusjoner kan gå konkurs i kjølvannet av finanskrisen. Professorer legger skylden på Silvio Berlusconi, skriver universitetsavisen På Høyden. Siden Silvio Berlusconi først ble statsminister i Italia i 1994, har det vært tøffe tak for de statlige universitetene og deres ansatte. Med finanskrisen på toppen ligger 25 italienske universiteter an til å gå konkurs, ifølge en fersk rapport fra European University Association (EUA).

For mens norske og franske universiteter har nytt godt av statlige stimuleringspakker i kjølvannet av finanskrisen, har høyere utdanning i Italia fått de offentlige bevilgningene redusert med 20 prosent siden 2008. Bare Hellas har latt det gå verre utover sine høyere utdanningsinstitusjoner. Krisekuttene kommer på toppen av en årelang sultefôring av sektoren under både Berlusconis regime og regjeringene som har styrt innimellom, ifølge professorer som uttaler seg til På Høyden: - Det er vanskelig for de offentlige skolene, helt fra grunnskolen og opp til de høyere utdanningsinstitusjonene. De får ikke nok ressurser, lønningene er lave og respekten for lærerne er helt borte. Hele utdanningssystemet er i krise. I tillegg til at de offentlige bevilgningene har gått dramatisk ned siden 2008, må universitetene samtidig redusere takstene på skolepenger. En særitaliensk lov sier nemlig at skolepenger ikke kan overstige 20 prosent av den offentlige finansieringen. Situasjonen har ført til hjerneflukt fra Italia. Det er nesten helt umulig å finne en relevant jobb etter postdoc.

- Vi mener det har vært et prosjekt for Berlusconi å ødelegge de offentlige universitetene til fordel for private skoler. Universitetene har vært et generelt mål, sier en professor.

Foreløpig er det ingen universiteter som har måttet stenge dørene. Men dersom politikken fortsetter som i dag, vil det ikke være hverken forskere eller administrative igjen til å holde driften gående særlig lenge. Ifølge den europeiske utdanningsorganisasjonen EUA er det nå full stopp i ansettelser ved de statlige universitetene. Men også før finanskrisen ble det ansatt færre enn dem som sluttet.