Reduserer feilbehandling

Ill: Yay Micro.

Har du noen gang kommet hjem fra sykehuset med en gjenglemt saks i magen? Dette skyldes sannsynligvis at kirurgen hadde klokketro på en perfekt hukommelse, skriver På Høyden.

Uheldige hendelser rammer mange pasienter på norske sykehus. Tidligere studier viser at dette sjelden skyldes faglig inkompetanse. I stor grad handler det om en overdreven tro på hukommelsen. Ny forskning fra UiB viser at sjekklister kan redusere faren for feilbehandling. - Studien viste at sjekklister er et billig, effektivt og anvendelig verktøy for å redusere uønskede hendelser og dødsfall på sykehus, sier anestesilege Øyvind Thomassen i Norsk luftambulanse som snart disputerer ved Institutt for kirurgiske fag, UiB. Som del av sitt doktorgradsarbeid utviklet og innførte Thomassen en 26-punkts sjekkliste som ble anvendt før pasienter ble lagt i narkose før operasjon. Det er snakk om samme type punktlister som piloter bruker før avgang. Sjekklisten ble brukt på 500 pasienter ved Haukeland universitetssykehus. Leger og sykepleiere ble intervjuet i etterkant. Thomassens forskning viste at antallet ganger der narkoseteamet ved Haukeland universitetssykehus ikke var optimalt forberedt sank fra 30 til 10 prosent dersom helsepersonellet brukte sjekklister før behandling.

Som del av sitt doktorgradsarbeid besøkte Thomassen blant annet et kjernekraftverk, Forsvarets spesialkommando, og oljebransjen. Dette er høyrisikovirksomheter som daglig bruker sjekklister. Han fant flere likhetstrekk i sikkerhetstenkningen i helsevesenet og fikk mange tips til hvordan man kan forbedre sjekklistene i helsevesenet.

- Listene bør utvikles av de som arbeider på gulvet og ikke komme fra ledelsen. Her har helsevesenet mye å lære, sier Thomassen. For at listene skal bli brukt og ikke gå utover dyrebar tid, bør de også være så korte som mulig.

- Det er viktig å ha korte lister og bestemme seg på forhånd hvilke punkter som skal være med.

Thomassens sjekkliste tar 90 sekunder å bruke. Dette viser at det er mulig å innføre effektive sjekklister i helsevesenet.