Overser bekymringer

Ill: Yay Micro.

En mannlig pasient kommer til en indremedisiner med sine pusteproblemer. Han er urolig og bekymret. Mens legen, halvveis med ryggen til, leser journalen, forteller pasienten stille om konas bortgang og at pusteproblemene kom på den tiden. Det er nå tre år siden han ble enkemann. Legen ser på mannen, og oppfølgingsspørsmålet er:

- Røyker du?

Scenarioet er fra virkeligheten, og er ikke unikt. Hendelser som dette, og mange tilsvarende, ble observert da en doktorgradsstipendiat fra Universitetet i Tromsø skulle synliggjøre hvordan legene håndterer moralske verdier.

Avhandlingen viser at leger ikke fokuserer på pasientenes personlige bekymringer, skriver forskning.no.

- Mange pasienter prøver å si noe om hvordan de har det personlig, og det overrasket meg å se hvor systematisk disse temaene ble avvist av legen, sier lege og stipendiat Kari Agledahl.

Hun mener leger i stor grad overser den personlige delen av pasientenes kommunikasjon.

- Pasientenes personlige bekymringer blir systematisk oversett av legene. For å bruke sin biomedisinske kunnskap om anatomi og organfunksjoner til å hjelpe pasientene, forholder de seg ofte til pasientene som objekter.

- For pasienter innebærer det et moralsk overtramp å bli avvist og behandlet som objekt, og det kan oppleves som svært ubehagelig for dem, fortsetter Agledahl.

Doktorgraden hennes bygger på omfattende datamateriale hentet fra to kvalitative studier; en med observasjoner og intervju med 17 leger fra allmennpraksis og sykehus, og en med observasjon av 101 videoopptak av lege-pasient-konsultasjoner på sykehus.

- Jeg ønsker ikke å kritisere legene. Det er noen umulige idealer de har å leve opp til, og de ønsker oppriktig å hjelpe pasientene sine. De er både høflige og vennlige, men de bryr seg ikke om hva pasientene egentlig forteller.

- Alt de er interessert i er det medisinske, sier Agledahl, som også har funnet at legene har denne upersonlige pasienttilnærmingen uavhengig av alder og kjønn.