Personlig postdoktorstipend

Det gjøres oppmerksom på utlysning fra Norges forskningsråd vedrørende personlig postdoktorstipend innenfor Program for klinisk forskning, forbeholdt prosjekter i tannhelsetjenesten, allmennmedisin og primærhelsetjenesten for øvrig. Søknadsfristen er 13. februar 2013.

Programstyret for Klinisk forskning ønsker med dette å stimulere til mer forskning innenfor de nevnte områdene og viser i den sammenheng til forskningsbehov beskrevet i programplanen under Forskning i tannhelsetjenesten og Forskning i allmennmedisin og primærhelsetjenesten for øvrig.

Fullstendige utlysningstekster vil publiseres på Forskningsrådets nettsider, www.forskningsradet.no, senest seks uker før søknadsfristen.