Verdenskongress til Norge i juni 2013

Organizing Committee. Fra venstre: Linda Z. Arvidsson; Tore A. Larheim, Chair og President IADMFR; Bjørn Bamse Mork-Knutsen, Junior Vice President IADMFR).

The 19th International Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology går av stabelen siste uke av juni 2013 i Grieghallen i Bergen. Arrangementet starter med prekongress søndag 23. juni. Selve kongressen vil finne sted fra mandag 24. juni til torsdag 27. juni.

Det er annen gang på 45 år at kongressen arrangeres i Skandinavia. Den første ble arrangert i Chile i 1968. I 2015, det vil si etter kongressen i Norge, er Chile igjen arrangørland. De siste kongressene i regi av International Association of Dento-Maxillo-Facial Radiology (IADMFR) arrangert i Kina, Nederland og Japan har hver trukket 400 - 500 deltagere.

Temaet for kongressen er: Bridging the Gap, en idé som har skapt et spennende program. Key-note speakers i nevroradiologi, head and neck radiologi, TMJ og craniomaxillofacial kirurgi er invitert. Interdisiplinære symposier på TMJ og CBCT vil bli arrangert og det blir en stor utstilling som vil fokusere på avansert radiologisk utstyr slik som CBCT/3D imaging.

Onsdag 26. juni 2013 blir Åpen Dag. Her kan allmennpraktikere og ulike spesialister melde seg på separat og få med seg hele fagprogrammet med de interdisiplinære symposiene denne dagen. I tillegg får de adgang til utstillingen i Grieghallen.

Se også www.iadmfr.org