Svar til Morten H. Stokke

Markedsportalen har vært omtalt både i Tidende og på presidentskapets blogg. Vi har sendt ut den informasjonen vi mener medlemmene har interesse og nytte av. I tillegg har vi vært aktive med innspill til Forbrukerrådet i arbeidet med portalen. Hvordan Forbrukerrådet har benyttet seg av våre innspill har vi ingen kontroll med, dette er Forbrukerrådets portal - ikke NTFs.

At NTF «toer sine hender» burde falle på sin egen urimelighet, da både visepresidenten, undertegnede og flere andre i hovedstyret er privatpraktiserende tannleger. Vi har også all interesse av en god portal. At det var sendt brev til alle medlemmer ble kjent for oss søndag 23. september. Det kom som en stor overraskelse. Som privatpraktiserende tannleger så vi helt klart at portalen på det tidspunktet ikke var god nok. Vi så derfor ingen annen mulighet enn å råde våre medlemmer til å avvente registrering i portalen, for så å ta opp problemene der dette var naturlig.

I rapporten om «etablering og drift av elektronisk prisopplysningstjeneste for tannhelsetjenester» som NTF var med på å utarbeide i 2010, anbefales det å velge ut definerte behandlingsprosedyrer som det skal oppgis pris på. Portalen er ment å få frem hva pasienten må betale for en «normalversjon» av utvalgte behandlinger. Den er ikke ment å skulle dekke alle variasjoner eller spesielle forhold som kan oppstå i et behandlingsløp. Derimot skal den gi pasientene et grunnlag for å sammenlikne prisnivået hos de ulike behandlerne.

NTFs ønske har hele tiden vært at portalen også skal inneholde andre parametere enn pris, slik at pasienten får et bredere informasjonsspekter for sine vurderinger og valg. Vi har hele tiden jobbet, og vi vil fortsette å jobbe, for at portalen skal bli formålstjenlig, både for pasienter og tannleger. Men som også skrevet i bloggen; vi vil heller ikke nøle med å si fra hvis den ikke er det.

CamillaHansen Steinum 

President i NTF

camilla.hansen.steinum@

tannlegeforeningen.no

(Etter at dette innlegget ble skrevet er det gått ut et nytt brev til NTFs medlemmer der det oppfordres til å registrere priser i portalen. Se også tannlegeforeningen.no)