Evangprisen til Wergeland

Arbeidsmedisineren Ebba Wergeland er tildelt Helsetilsynets Karl Evang-pris for 2012. Hun får prisen for sin lange innsats for norsk arbeidsmedisin og arbeidsmijø, for kvinnenes rettigheter og for internasjonal solidaritet.

Ebba Wergeland er spesialist i arbeidsmedisin. I Arbeidstilsynet, der hun har vært ansatt i over 30 år, har hun blant annet vært en pådriver for forebyggende virksomhet. Hun tillegges mye av æren for at arbeidslivet har lagt forholdene til rette for gravide kvinner, og hun er en ivrig og kunnskapsrik deltaker i debatten om sykefravær, skriver Fagbladet.