Tyggeevne gir hukommelse

Ill: Yay Micro.

Tyggeevnen er viktig for å bevare hukommelsen og andre kognitive funksjoner. Det konkluderer et forskningsteam fra Karolinska Institutet og Karlstad Universitet.

De har kikket nærmere på tanntap, tyggeevne og kognitiv funksjon i en landsdekkende stikkprøveundersøkelse, som inkluderte 557 personer på over 77 år.

Her konstaterte de at gamle som hadde vanskelig for å tygge harde matvarer som epler, hadde en signifikant høyere risiko for å utvikle kognitive svekkelser.

Resultatene er offentliggjort i Journal of American Geriatrics Society (JAGS), skriver det danske Tandlægebladet.