Opplevelsen EDSA 2012

Vi har etter støtte fra NTF hatt muligheten til å representere Oslo på European Dental Students Association (EDSA)-kongressen i Theassaloniki 2012.

Dette har vært en meget opplevelsesrik erfaring, og vi har med dette fått nye internasjonale kontakter, lært mye om hvordan tannlegeutdannelsen er i andre land i Europa, og vært på mange spennende forelesninger og workshops.

Opplegget var tett, og det var fra første dag tid for mange interessante forelesninger både fra studenter som presenterte forskningsprosjekter som de har hatt, i tillegg til spesialister og doktorer fra hele Europa. Temaet var hovedsakelig estetikk, og vi fikk blant annet sett noen meget interessante forelesninger om blant annet bonding, direkte implantater og ansiktsasymmetrier. Det var tydelig at vi har et meget ulikt syn på hva som er estetisk pent her i Europa, kanskje spesielt med hensyn på fargevalg.

Vi deltok også på en interessant workshop om forskningsmetodikk, som her var representert av en foreleser fra University of North Carolina. Her fikk samtlige muligheten til å fortelle om sine forskningsprosjekter, og dermed få nyttige tips til hvordan de kunne fortsette dette på best mulig måte. Vi fikk dessuten en god introduksjon i hvordan man skriver en best mulig masteroppgave, og hvilke fallgruver som finnes. En veldig interessant dag!

Det ble også tid for besøk på en unitfabrikk. Nok en gang fikk vi skandinavere oppleve hvor heldige vi egentlig er. Fabrikken produserte håndlagede uniter som for oss virket upraktiske og uhygieniske i tillegg til å være sjokkrosa eller signalgule, men som fra andre studenter fikk stor oppmerksomhet. Det er tydelig at utdannelsen ligger et godt stykke bak Norge i visse av Europas sørlige og østlige land.

Det ble tid for sosialt samvær på kveldene der vi fikk ta del i mange interessante diskusjoner. Vi fikk lære en del om hvordan utdannelsen fungerer i ulike land. Mange må selv stå for alt fra vinkelstykker og kompositt til hansker og søplesekker, og opplever instruktører som stjeler fra studentene. Noen studerer i fem år uten å gjøre en eneste behandling alene. I Armenia er du ikke ferdig før etter ni år. Georgia har jevnlige rotfyllingskonkurranser for å hele tiden kåre hvem som er best, og hadde et stort fokus på å belønne de dyktigste. De fleste studentene hadde til gode å få herdelamper på unitene. Ergonomi var heller ikke i fokus, og vi var de eneste studentene som faktisk kunne fortelle at vi hadde en fysioterapeut. I Hellas var det kun mulig å sitte i posisjon 9 og 11 ved unitene fordi det var så trangt i båsene. På Malta og i Romania hadde de ikke stoler. En ting vi kanskje kan lære i Norge er profylakse, da flere av landene jevnlig dro ut og hadde hygieneinstruksjon både på institusjoner og kjøpesentre.

Alt i alt har det vært en meget lærerik tur, og vi har begge blitt inspirert til å arbeide med dette videre og styrke det europeiske samarbeidet mellom tannlegestudenter. EDSA har store muligheter for kurs innenfor nyttige områder, utvekslinger på en uke til andre læringsinstitusjoner, i tillegg til at de støtter et frivillig profylakseprogram i Nord-India som alle medlemmer kan delta på. Vi håper videre å kunne delta på det neste EDSA-møtet i Lyon august 2012 for å søke om offisielt medlemskap så også Oslo-studentene kan delta på dette.

Vi takker for den støtten NTF har gitt oss, da det ikke hadde vært mulig uten dere.

IngunnBirkeland 
og
Kristine BlockMørland