TMD - har TV2 rett?

NEI - TV2 har ikke rett, svarer postdoktor Carl Hjortsjö, det finnes et behandlingstilbud for TMD-pasienter i Norge.

TV2 har ikke rett. Det finnes behandling for TMD-pasienter i Norge, sa Carl Hjortsjö. Foto: Kristin Aksnes.

Av TV2-nyhetene høsten 2011 ble det meldt at kjeveskadde pasienter (TMD-pasienter) nektes hjelp til å bli friske. Spesialist i oral protetikk Carl Hjortsjö besvarte påstandene fra TV2 på spesialistdagen under årets landsmøte.

Hva er temporomandibulær dysfunksjon (TMD)?

TMD er ingen diagnose. Det er en samlebetegnelse på en rekke kliniske problemstillinger som involverer tyggemuskulatur, kjeveledd og nærliggende strukturer. TMD er en muskuloskeletal tilstand med heterogene symptomer og multifaktorell etiologi med mange underliggende diagnoser. I likhet med generelle muskuloskeletale lidelser skal TMD behandles som en tilstand og ikke som en sykdom. Symptomene ved TMD kan lindres, men ikke helbredes. Målet med behandlingen er en individuell symptomatisk behandling og de fleste TMD-pasientene lever normalt til tross for uttalte tegn og symptomer som fluktuerer med tiden. Hjortsjø refererte til sentrale publikasjoner innen det aktuelle temaet og beskrev at cirka 30 % av befolkningen har TMD symptomer. Av denne gruppen er det 5 % som oppsøker behandling. Etter behandling rapporteres det om lindring av symptomer hos 85 - 90 % av pasientene etter non-invasiv (ikke kirurgisk) reversibel TMD-behandling. Effekten av kirurgi mot TMD-smerte er usikker.

Med en multifaktorell etiologi understreker Hjortsö viktigheten ved å åpne for tverrfaglig samarbeid mellom ulike helseprofesjoner ved behandling av denne pasientgruppen. Videre anbefaler Hjortsjö en reversibel og minimalt invasiv behandling. Harde bittskinner gir lindring hos 70 - 90 % av TMD-pasientene. Det er ingen holdepunkter for at ulik skinnedesign gir bedre behandlingseffekt, men posteriore bittplater gir omfattende okklusjonsforandringer etter bruk. Derimot er stabiliseringsskinne og Shore-plate veldokumenterte bittskinner uten uheldige bieffekter som representerer anbefalt reversible behandling.