Nytt fra Helsedirektoratet

Gruppen som øker mest i offentlig tannhelsetjeneste, er voksne, betalende pasienter, sa Per Lüdemann, overtannlege i Helsedirektoratet, i sitt foredrag på Tannlegeforeningens landsmøte. Han gjennomgikk Helsedirektoratets ferskeste tall og gjennomgikk de siste endringene i trygderegelverk og takstsystem.

Overtannlege i Helsedirektoratet, Per Lüdemann, presenterte nyheter fra Helsedirektoratet.

Når det gjelder statsbudsjettet, tilføres tannhelsesektoren nye midler ved at alle over 75 år får gratis undersøkelse. I tillegg åpnes prisportalen i løpet av høsten. Mange spør hvilke sanksjoner myndighetene har for dem som ikke legger inn opplysningene i tide. Han opplyste at sanksjonsutøvelsen vil ligge under Konkurransetilsynet, som ikke er redde for sterke virkemidler.

Annet nytt er at tannpleiere får egen refusjonsrett fra nyttår. Dette gjelder spesielt behandling for marginal periodontitt.

Tannhelseloven kommer, men den drar ut i tid. Kontroversene er blitt større enn ventet, og det er flere politiske diskusjoner.

Politikerne ønsker å gjennomføre at alle skal ha tilgang til egen journal, og dette vil komme i løpet av året eller så raskt som mulig.

I 2011 brukte Norge 2,2 millioner på tannhelserefusjoner i utlandet. Statens utgifter på dette området har ikke tatt av.

Helsedirektoratet har et følge-med-ansvar overfor tannlegene. Det er svært mange feil i de kontrollerte kravene til trygderefusjon. Hele 45 prosent hadde feil, og en tredel av de utbetalte beløpene var uriktige. Disse tallene er rett og slett for høye, og noe må gjøres. Han understreket hvor viktig det er å føre av god journal og vise utøvelsen av faglig skjønn.

Tannhelsen for de fleste i Norge er god, men noen faller utenfor. Vi har potensiale i både privat og offentlig tannhelsetjeneste til å gi behandling til de som trenger det mest. Det er neppe kapasitetsmessige hindringer. Utfordringene er både økonomisk, strukturelt og holdningsmessig, avsluttet Lüdemann.

Tekst og foto:
KristinAksnes