Frykt fjerner placeboeffekten

Ill: Yay Micro.

De som er redde for smerte får ikke noen placeboeffekt av narresmertestillende medisiner, viser en norsk studie, i følge forskning.no.

Kroppen vår har en merkelig evne til å bli påvirket av narremedisin. Vi kan både fjerne og påføre oss selv plager, alt etter hva vi tror pillene vi har fått skal gjøre med oss. Men folk er forskjellige, og det er ikke alle som lar seg påvirke av piller uten innhold.

Dette ble psykolog Peter Solvoll Lyby nysgjerrig på, og til sitt doktorgradsarbeid har han sett på hvorfor noen ikke lar seg medisinlure.

- De som ikke fikk noen placeboeffekt i smerteforsøkene hadde en tendens til å oppleve mer frykt og angst for selve smerten, sier Lyby.

- Det å si til en person at han eller hun har fått en smertestillende pille gir en forventning om smertestilling, og det minker smerten, sier psykologen. Dette heter placebo analgesi på fagspråket. Analgesi betyr uten smerte.

- Vi har et smertehemmende system i kroppen som skrur seg på når vi for eksempel slår oss eller får et skrubbsår på kneet. Da skiller kroppen ut noe som heter opioider i hjernen, forklarer Lyby. Opioider ligner på morfin, og er altså smertedempende.

- Det gjør derfor veldig vondt med en gang vi skader oss, men så blir det mindre vondt når smertehemmingen skrur seg på.

Og vi kan altså sette disse opioidene i arbeid selv om vi ikke har skadet oss. Lyby forteller at det er akkurat det som skjer i kroppen når vi blir fortalt at en medisin vi får skal dempe smerte. Men hvis vi er redde finner kroppen på noe annet. Da sendes det nemlig ut et stoff som ikke lar opioidene gjøre jobben sin.

- Hvis frykten oppleves som veldig intens kan det svekke smerte, mens lav til moderat grad av frykt har vist seg å øke smerte, forteller Lyby.

Er vi truet eller i stor fare, og trenger å komme oss fort unna, kjenner vi ikke at vi har vondt før vi er i trygghet. Men hvis vi er litt mindre redd kan frykten gi oss mer vondt.

- Økt frykt er forbundet med utskillelse av et stoff i hjernen som heter CCK. Dette stoffet har to effekter; det øker smerte og blokkerer opioider.

Hypotesen han har fått bevist i doktorgradsarbeidet er at frykt nuller ut placeboeffekten.

- Dette skjer fordi man får to motsatte effekter på en gang.

Psykologen forteller at det dermed blir dobbel minus for redde pasienter.

Kroppens egen evne til å sette i gang smertelindring er noe leger og legemiddelstanden regner med når pasienter blir behandlet.

- Placeboeffekten kommer i tillegg til effekten av standard medikamentell behandling. Den slår gjerne inn før medikamentet fungerer, og på litt andre måter, forteller psykologen.

Er man redd kan man miste dette. I tillegg forteller Lyby at frykt kan svekke effekten av selve medisinene du får av legen.

Det skjer fordi noen smertestillende medisiner er basert på opioider, og CCK-stoffet som skilles ut når vi er redde kan blokkere disse.

- Den totale behandlingseffekten blir dermed mindre.

Lyby understreker at han kun har undersøkt smertestillende medisiner, og ikke kan uttale seg om hvorvidt frykt også kan påvirke andre medisiner.

Mens placeboeffekten er positiv, heter det noceboeffekten når vi får negativ virkning. Den kan også tulle det til for oss, og legge til en tredje negativ for ekstra engstelige pasienter.