Gjenvalgt

Ill: Yay Micro.

Knut Aarbakke gjenvalgt som leder i Akademikerne

- Jeg ser virkelig frem til å lede Akademikerne fremover. Vi er Norges hurtigst voksende hovedorganisasjon, og vi får stadig mer gjennomslag for vår politikk, sier Aarbakke, som er gjenvalgt som leder i Akademikerne for de neste to årene.

Knut Aarbakke ble valgt som leder i Akademikerne for første gang i 2008 og er nå gjenvalgt for andre gang. Valget var enstemmig. Aarbakke er fra Bergen og er utdannet medieviter fra universitetet der. Tidligere har han jobbet på Høgskolen i Hedmark, i Statistisk sentralbyrå (SSB) og i Farmaceutisk forening, Samfunnsviterne og Legeforeningen.

Akademikerne har hatt en kraftig medlemsvekst under Aarbakke. Organisasjonen teller nå 13 medlemsforeninger, hvorav Tannlegeforeningen er den ene, med tilsammen cirka 175 000 medlemmer. Medlemstallet har vokst med 25 prosent de siste fem årene. Bare de siste to årene har netto medlemsvekst vært på nesten 15.000 medlemmer.