Norge nederst

Ill: Yay Micro.

Sverige er forskningsstormakten i Norden, viser en ny rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). De totale utgiftene til forsknings og utvikling (FoU) i Norden ligger på rundt 290 milliarder NOK. Sverige sto for 39 prosent, Finland, 24 prosent, Danmark 21 prosent, Norge 15 prosent og Island 1 prosent. Sett i forhold til BNP og innbyggertall bruker Finland mest, etterfulgt av Sverige, Danmark og Island, med Norge på bunnen, skriver Forskerforum.