Offentlig innovasjon

Forskningsrådet skal lansere en egen policy for innovasjon i offentlig sektor, skriver Forskerforum. Rådet ønsker å styrke forskningen og forskerens deltagelse i innovasjon i offentlig sektor, og fremme spredning og bruk av resultatene. Blant tiltakene som foreslås er utvikling av en offentlig ph.d etter mønster fra nærings-ph.d, opprette sentre for forskningsdrevet innovasjon i offentlig tjenesteyting og etablere en åpen programarena for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor.