Lokalforeningenes kurser

Lokalforeningene kan annonsere sine kurser i Tidende i det heftet som passer best. Det koster ikke noe. Husk at Tidende har ca. én måneds produksjonstid, så vær ute i god tid. Frister og utgivelsesplan finner du på www.tannlegetidende.no

Vi trenger disse opplysningene:

 • Arrangør

 • Kursholdere

 • Kursets tittel

 • Kursgiver(e) (tittel, navn, arbeidssted)

 • Hva inneholder kurset? Oversikt, punktvis eller begge deler.

 • Målgruppe, f.eks. tannleger, hele tannhelseteamet, tannpleiere

 • Eventuelt maks. antall deltakere

 • Tid

 • Sted

 • Antall timer (hvor mange timer skal kurset telle i NTFs etterutdanningssystem?)

 • Kursavgift

 • Påmeldingsfrist

 • Påmelding til (navn, adresse, tlf, faks, mail)

Send en e-post til kristin.aksnes@tannlegeforeningen.no eller tidende@tannlegeforeningen.no

Punktene over finner du også i et eget skjema, hvis du går inn på www.tannlegeforeningen.no, under kurs og utdanning, og så til «Annonseringsskjema til Tidende»