Kurs- og aktivitetskalender

27.-28. mai

Hotel Alexandra, Loen

Loenmøtet. www.loenmoetet.no Henv. Bjørg Kaada, tlf. 57 82 25 90 (p), 57 72 14 20 (a), fax 57 72 14 21

9.-11. juni

Bergen

Scandinavian Society of Periodontology yearly congress. http://kongress.no/kongresser-2011/annual-meeting-scandinavian-society-for-periodontology-ber/

25.-28. aug.

Alta

Daac-konferanse. Moderne endobehandling. Henv. Einar Lie, einar@exeter.no, Jan Nielsen, jludvini@online. no eller Steinar Rapp, steinar.rapp@live.no Påmelding: https//www.viaregi.com/registration/?dw7335a22772

23.-24. sept.

Oslo

Årsmøte i Praksiseierforeningen. Henv. www.praksiseier.no

7.-8. sept.

Tromsø

Lederforum for offentlig ansatte tannleger. Henv. Jostein W. Eikeland, e-post: josteine@vfk.no Mob. 470 40 360.

13.-15. okt.

Grieghallen, Bergen

NTFs landsmøte 2011. Se www.tannlegeforeningen.no

21.-22. okt

Oslo

Norsk kjeveortopedisk forenings høstmøte 2011. Henv. www.kjeveortopediskforening.no

2.-3. nov.

Oslo

Norsk kjeveortopedisk forenings høstmøte Henv. www.kjeveortopediskforening.no

3.-4. nov.

Lillehammer

Norsk forening for pedodonti - høstseminar. Se www.nfpedodonti.no

5.-6. nov.

Larvik, Farris Bad

Årsmøte i SPA (seksjon for praksisadministrasjon). Henv. Elisabeth Engemoen, e-post: eliseng@online.no

9.-11. mars `12

Geilo

Norsk kjeveortopedisk forenings vintermøte Henv. www.kjeveortopediskforening.no

19.-20. april `12

Trondheim, Rica NIdelven Hotell

Midt-Norgemøtet 2012. Henv. Kai Åge Aarseth, e-post: kaiaga@online.no

1.-2. juni ''12

Hotel Alexandra, Loen

Loenmøtet. www.loenmoetet.no Henv. Bjørg Kaada, tlf. 57 82 25 90 (p), 57 72 14 20 (a), fax 57 72 14 21

23.-25. aug. ''12

Oslo

SkandEndo 2012. Henv. Nina Wiencke Gerner, e-post: nina.gerner@c2i.net

1.-5. juni

Sicilia, Italia

NTFs utenlandskurs. Henv. www.tannlegeforeningen.no

9.-13. juni

Capri, Italia

Norsk endodontiforenings kurs. Henv. Nina Wiencke Gerner. E-post: nina.gerner@c2i.net

9.-16. juli

Reykjavik, Island

The 4th Icelandic education week. Henv. www.icelandicweek.com

18.-20. aug.

Stockholm, Sverige

Swedish Society For Prosthetic Dentistry, SSPD: Masticatory Functions and Dental Implants «From Brain to Bridge». Henv. www.sspd2011.org

14.-17. sept.

Mexico City, Mexico

FDI. Henv. www.fdiworldental.org eller NTF v/Tordis Digernes, tlf. 22 54 74 00

13.-15. okt.

Athen, Hellas

20th annual meeting, European Association for Osseointegration (EAO). Henv. www.eao.org/congress

17.-19. nov.

Stockholm, Sverige

Swedental och Riksstämman. Henv. Annika Hodgson, tlf. +46 08 666 15 34

26.-28. april `12

Barcelona, Spania

World congress for laser dentistry. Arrangør: World Federation for Laser Dentistry. Henv. www wfldbcn2012.com

7.-9. juni ''12

Wien, Østerrike

7th congress European Federation of Periodontology - EFP. Henv. www.efp.net

Med forbehold om endringer. Sjekk alltid aktuelle datoer direkte med kursarrangøren. Vi er avhengige av dine innspill til kurs- og aktivitetskalenderen. De kan sendes til tidende@tannlegeforeningen.no