Tilbakeblikk

1911

Norsk forening for modarbeidelse af tandsygdommene

Paa universitetet i Kristiania holdtes torsdag 1ste juni et godt besøgt møde til dannelse af Norsk forening for modarbeidelse af tandsygdommene. Formanden i den internationale tandlægeforenings hygienekomité, tandlæge Smith Housken, aabnede paa komiteens vegne mødet.

Mai-Juni 1911, 6te hefte

1961

Norsk Tannverns 50-års jubileum

Vil bli feiret ved et jubileumsmøte i Universitetets Aula torsdag 12. oktober i år. I forbindelse med jubileet vil foreningen også forsøke å arrangere et kurs i forebyggende tannpleie og opplysningsvirksomhet. Det vil i Tidendes junihefte bli gitt en nærmere orientering om kurset.

Mai 1961, hefte 5

2001

Periodontitt og systemiske lidelser

Forskning innen periodontitt/klinisk oral mikrobiologi har beveget seg over i en ny era. Det er vist at periodontitt ikke utelukkende er en oral sykdom. Periodontale og andre orale infeksjoner assosieres nå med en rekke systemiske lidelser som kardiovaskulære sykdommer, luftveisinfeksjoner, sukkersyke, for tidlig fødsel og osteoporose. Grundig kjennskap til disse assosiasjonene er en nødvendig forutsetning for at både tannhelsepersonell og medisinsk personell skal kunne gi pasienter med slike lidelser optimal behandling. Assosiasjonene ble nylig diskutert på et symposium i Washington, DC arrangert av the American Academy of Periodontology og the National Institute of Dental and Craniofacial Research.

Juni 2001, nr. 8