Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning

Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av seks fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Hver modul begynner og slutter med en samling over to dager med forelesninger, demonstrasjoner og diskusjoner. Alle forelesninger blir lagt ut på nett kort tid før samlingene. Mellom samlingene gis det gruppeoppgaver i hver disiplin og i to omganger. Gruppene består av 6-8 personer, og skal kunne samarbeide på nett, men det er en fordel å ha mulighet til å møtes fysisk også. Etablerte kvalitetssirkler kan være god basis for gruppearbeid, men det kan være nyttig å treffe nye mennesker. Modulene passer like godt for privatpraktiserende som for offentlig ansatte kolleger.

Det legges stor vekt på gruppearbeidet, og såkalt problembasert læring (PBL) er valgt som pedagogisk metode. Det gir mulighet for helhetlig tenkning, arbeidsfordeling og vurdering av gjenkjennelige situasjoner fra klinikk.

En gjennomført kursmodul tilsvarer 75 timers etterutdanning. Deltakerne får diplom ved kursets slutt. Forutsetningen for godkjent kurs er tilstedeværelse på samlinger og aktiv deltakelse i gruppearbeid. Gruppene følges opp av de fagansvarlige i hele kursperioden (ca. 2 måneder), dessuten av lokal kursleder og NTFs sekretariat.

Det forutsettes at deltakerne har tilgang til PC/Mac med Internett og e-post, CD-ROM og mulighet for avspilling av lyd og video. Minstekrav til maskin- og programvaren er:

 • PC med Windows 95/98/2000/NT, XP eller tilsvarende Mac

 • 300 mHz Pentium II prosessor

 • 32 * CD-ROM

 • Skjermkort som kan vise tusener av farger i minimum 800 * 600 oppløsning

 • 32 MB RAM

 • Lydkort og høytalere

 • PowerPoint for nedlasting av forelesninger fra nettstedet

 • Word for å skrive/lese dokumenter som produseres av gruppen

Vi anbefaler sterkt ADSL, bredbånd. Dette vil redusere den tiden det tar å åpne nettbaserte presentasjoner vesentlig.

Deltakerne bør ha en nyere versjon av MS Office programvarepakke (Word, Excel, PowerPoint m.m.). De bør ha noe praktisk erfaring med bruken av PowerPoint og Word og i å bruke e-post. Det er dessuten en fordel å ha litt kjennskap til bruk av Internett og de søkemuligheter som finnes der.

TSE-modulene tilbys lokalforeningene etter en viss plan. Medlemmer av de respektive foreninger der et TSE-kurs arrangeres, har fortrinnsrett til deltakelse.

Påmelding

Påmelding skjer ved å gå inn på www.tannlegeforeningen.no, Kurs og utdanning og NTFs Kurskalender. Tannleger som ikke er medlem av NTF vil bli avkrevd en forhøyet kursavgift på kr 11 000 for deltakelse, dersom det er plass på kurset.

Avmeldingsregler

Påmelding til TSE er bindende og all avmelding vil belastes med avmeldingsgebyr. Før kursstart får deltakerne tilsendt brukernavn og passord som gir tilgang til TSEs nettsted, Fronter. Ved avmelding etter utsendelse av denne informasjonen vil det bli belastet full kursavgift. All kommunikasjon i forbindelse med avmelding skal foregå skriftlig, helst via e-post. Avmeldingsreglene for ikke-medlemmer er de samme som for medlemmer.

TSE - Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning våren 2011

Modul

Sted

Tid

Modul 1: Oral medisin og Gerodontologi

Vest-Agder

Første samling: 9. og 10. september Andre samling: 4. og 5. november

Modul 2: Endodonti og Traumatologi

Avholdes ikke høsten 2011

Modul 3: Kariologi

Avholdes ikke høsten 2011

Modul 4: Periodonti

Avholdes ikke høsten 2011

Modul 5: Oral protetikk

Avholdes ikke høsten 2011

Modul 6: Oral kirurgi og Kjeve- og ansiktsradiologi

Sunnmøre/Nordmøre og Romsdal

Første samling: 22. og 23. september Andre samling: 25. og 26. november

TSE Modul 1: Oral medisin & Gerodontologi

TSEs modul 1 er delt inn i Oral medisin og Gerodontologi. I den delen av modulen som omhandler oral medisin blir det anledning til å oppdatere seg om medisinske risikopasienter og de vanligste oralmedisinske tilstander. Videre diskuteres ulike akutte og kritiske situasjoner som kan oppstå på et tannlegekontor.

I gerodontologidelen gis det en oversikt over aldringens mange fasetter, samtidig som de mest alminnelige kroniske sykdommer hos eldre diskuteres utfra deres odontologiske implikasjoner. Innholdet vil spenne fra sosiologiske og psykologiske aspekter til praktiske, odontologiske behandlingsmuligheter og profylakse.

Flere spesialproduserte videoer vil danne grunnlag for arbeid med PBL-oppgaver i tillegg til å være basis for forelesninger og diskusjoner for begge fagområdene.

Fagansvarlige/foredragsholdere

Oral medisin:

Professor Pål Barkvoll, Oslo (fagansvarlig), UiO

Gerodontologi:

Førsteamanuensis Tiril Willumsen (fagansvarlig), UiO

Sykehustannlege Kjell Størksen, Haukeland universitetssykehus Seksjonsoverlege Morten Mowè, Aker universitetssykehus

Kursinnhold

Oral medisin
 • Hvor går odontologien - er det behov for mer medisinsk kompetanse?

 • Medisinske risikopasienter

 • Orale manifestasjoner av allmennsykdommer

 • Smertediagnostikk

 • Munntørrhetsproblematikk

 • Diagnostiske prinsipper - biopsier

 • Behandlingsprinsipper

 • Farmakoterapeutiske prinsipper

 • Infeksiøse sykdommer i munnhulens bløtvev

 • Oral cancer og precancer

 • Pasienter med infeksjonssykdommer - smitteregimer

Gerodontologi

Eldres orale helse og behandlingsbehov:

 • Orale sykdommer hos eldre

 • Geroprotetikk

 • Aldring og sykelighet hos eldre

 • Farmakologi for eldre

 • Tannpleieproblemer ved forskjellige tilstander

 • Behandlingsvalg hos eldre syke

 • Munnstell og kosthold

 • Rehabilitering

Målgruppe

Tannleger

Sted og tid

Vest-Agder, Rica Dyreparken Hotell, Kristiansand

Første samling: 9. og 10. september 2011

Andre samling: 4. og 5. november 2011

Påmelding

Påmelding skjer ved å gå inn på www.tannlegeforeningen.no For nærmere beskrivelse se side 412.

Påmeldingsfrist

25. august 2011

Lokal kurskontakt: Stein SørensenTlf. 38 26 12 56 E-post: stroalso@online.no

* Nærmere informasjon om kurssted og klokkeslett sendes ut lokalt.

Kursavgift

Kr 8 000

Merk: avgift for lunsj o.a. fastsettes lokalt og kommer i tillegg til kursavgiften.

Avmelding

For nærmere opplysninger om avmeldingsrutiner, se side 412.

TSE Modul 6: Oral kirurgi og Kjeve- og ansiktsradiologi

Små doser, store snitt - Oral kirurgi og røntgendiagnostikk

Fagansvarlige/foredragsholdere

Professor Tore Bjørnland, UiO

Professor Anne Møystad, UiO

Foredragsholdere

Stipendiat Heming Olsen-Bergem, UiO

Universitetslektor Bjørn Bamse Mork-Knutsen, UiO

TSE modul 6 er en kursmodul der fagene oral kirurgi og kjeve-og ansiktsradiologi er samlet i en integrert modul, der røntgenundersøkelser og diagnostikk vil inngå som en del av den kirurgiske planleggingen og behandlingen av våre pasienter. Modulen vil omhandle et bredt spekter av diagnostiske problemstillinger og ulike behandlinger.

I oral kirurgi vil det bli lagt vekt på hva vi kan gjøre bedre av det vi allerede gjør, og hvilke nye behandlingsmetoder som er tilgjengelige. Vi vil også diskutere når det ikke er riktig å operere. Modulen vil inneholde tips og råd om hvordan man skal unngå komplikasjoner og hvordan komplikasjoner kan takles hvis de skulle oppstå.

I kjeve- og ansiktsradiologi vil det bli lagt vekt på hvordan vi kan bli bedre diagnostikere. Nye radiologiske metoder vil bli gjennomgått med fokus på bruken og tolkingen av OPG og intraorale undersøkelser. Deltakerne vil få kunnskap om mer avanserte dentoalvolære radiologiske undersøkelser man kan henvise sine pasienter for, ny røntgenapparatur og gjeldende «Ny norsk lov om strålevern og bruk av stråling».

For begge fagene vil det bli anledning til å oppdatere seg om nye prosedyrer og ny forskning.

Modulen vil basere seg både på forelesninger på samlingene, PBL-oppgaver og nettbaserte forelesninger som deltagerne vil ha tilgang til mellom samlingene. På samlingene vil kliniske kasus brukes som basis i undervisningen. Deltagerne oppfordres til å bringe med egne kasus som diskuteres på samlingene.

Oral kirurgi

Kirurgiske prinsipper

 • Hygienerutiner, oppdekking, sterilisering/autoklavering

 • Anestesiteknikker

 • Snittføring og lappdesign

 • Suturering og sårbehandling

 • Antibiotika og annen anvendt farmakologi

 • Oral kirurgi hos barn

 • Medisinske kontraindikasjoner (kortversjon)

Klinisk kirurgi

 • Ekstraksjoner og reseksjoner

 • Visdomstenner

 • Rotspissamputasjon

 • Cystektomi

 • Blottlegging av tenner

 • Implantater

 • Bløtvevskirurgi

 • Biopsier

 • Spyttkjertler

 • Abscesser

 • Osteomyelitt, osteoradionekrose, osteonekrose

 • Kreft i munnhulen

Komplikasjoner

 • Alveolitter, dry socket

 • Infeksjoner

 • Nerveskader

 • Allergiske reaksjoner (herunder anafylaksi)

Kjeve- og ansiktsradiologi

 • De vanligste røntgenundersøkelsene i daglig praksis

 • Opptaksteknikker/prinsipper

 • Manuelle og elektroniske bilder

 • Hva bildene viser oss

 • Diagnostikk og differensialdiagnostikk

 • Tredimensjonale bilder

 • Scanning

 • Henvisningsrutiner

 • Apparatur og bruksområder

 • Feil og artefakter

 • Strålehygiene

Målgruppe

Tannleger

Sted og tid

Ålesund:

Første samling: 22. og 23. september 2011

Molde:

Andre samling: 25. og 26. november 2011

Påmelding

Påmelding skjer ved å gå inn på www.tannlegeforeningen.no, for nærmere beskrivelse, se side 412.

Påmeldingsfrist

7. september 2011

Lokale kurskontakter:

Sunnmøre: Irene Løvoll

Tlf. 70 02 14 04

E-post: irene.lovoll@mrfylke.noNordmøre og Romsdal: Ellen BrunstadTlf. 71 21 04 06E-post: ebrunstad@yahoo.no

* Nærmere informasjon om kurssted og klokkeslett sendes ut lokalt.

Kursavgift

Kr 8 000

Merk: avgift for lunsj o.a. fastsettes lokalt og kommer i tillegg til kursavgiften.

Avmelding

For nærmere opplysninger om avmelding, se side 412.