OPG-kurs

Del 2: Diagnostikk

Kurset er andre del av en kursrekke på to uavhengige OPG-kurs fra Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi i samarbeid med NTF. Del 1 ble avholdt i Arendal i august 2010.

Del 2 består av forelesninger og gruppearbeid angående diagnoser hvor det kan være aktuelt å gjøre OPG-undersøkelser, samt tolkning av vanlige tilleggsfunn på OPG. I forhold til Del 1 «OPG for tannhelseteamet» vil det bli en kort repetisjon av normalanatomi og innstilling av pasient i OPG-maskinen. Kursdeltagerne vil også bli oppdatert på de viktigste endringene i strålevernforskriften gjeldende fra 1.1.2011.

Kursgivere

NFKAR (Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi)

Spesialist Caroline Hol, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør

Universitetslektor Bjørn Bamse Mork-Knutsen, UiO

Spesialistkandidat, ph.d. Linda Arvidsson, UiO

Spesialistkandidat dr.odont. Malin V. Jonsson, UiB

Professor Anne Møystad, UiO, Malmö Högskola

Professor Tore A. Larheim, UiO

Tid

Fredag 26. august 2011, kl. 0900 - 1630

Sted

Hotel Grand Terminus, Bergen

Målgruppe

Tannleger som benytter eller planlegger å anskaffe OPG

Antall deltakere

Maksimum 45

Kursavgift

Kr 3 500

Påmeldingsfrist

1. juni

Påmelding

Påmelding ved NTFs nettside, www.tannlegeforeningen.no

Kurset teller

Kurset teller 7 timer i NTFs etterutdanningssystem