Tilbakeblikk

1911

Tandlægeeksamen

Tandlægeeksamen paagaar nu om dagene ved Statens Tandlægeinstitut. Det er nu sidste gang der aflægges eksamen efter det gamle reglement af 17de september 1904. Institutets 2den klasses elever tager iaar tandlægeeksamens første afdeling efter det nye reglement af 1ste april 1910; til næste aar tager disse elever anden afdeling, og for første gang vil der da blive meddelt kandidaterne testimonium publicum, som direkte giver ret til at praktisere som tandlæge.

April 1911, 5te hefte

1961

Stannifluoridoppløsning til pensling

En rekke tannleger har ytret ønske om å anvende oppløsninger av stannifluorid til kariesprofylaktisk pensling, da de er blitt kjent med at dette fluorid har gitt lovende resultater i de forsøk som er utført ved Odontologisk Forskningsinstitutt.

Fremstillingen av korrekte oppløsninger av dette fluorid er foreløpig noe komplisert, og det er derfor inntil videre ordnet slik at tannlegene kan forskrive ferdig oppløsning fra Vinderen Apotek, Oslo, der denne lages etter den fremgangsmåte Odontologisk Forskningsinstitutt har anvendt. Den behandlingsmetode som foreløpig anbefales, består i én gangs pensling hvert halvår.

Mai 1961, hefte 5

2001

Tannhelsepolitikk på Løvebakken

Torsdag den 5. april 2001 kommer til å lyse i almanakken. Da diskuterte stortingsrepresentantene tannhelsepolitikk. Langt fra «så busta føk», for enigheten var nærmest rørende. Sosialkomiteen hadde en uke tidligere enstemmig gått inn for at pasienter med periodontitt skulle få trygdestøtte til behandlingen.

Mange tiår med forsømmelse og urettferdighet fikk nå representantene til å omfavne hverandre, fra ytterste høyre til venstre fløy. Nå skulle tiltak igangsettes, og mens vi venter på resultatene fra en statlig utredning, starter man i 2002 med en håndsrekning til periodontittpasientene. (Fra spalten Presidenten har ordet.)

Mai 2001, nr. 7