Tidende retter

I Tidende nr. 4, 2011,side 228, i artikkelen Orale manifestasjoner og tannbehandling ved epidermolysis bullosa, er det en feilopplysning: Det står ganske riktig at dystrofisk EB (DEB) omfattes av definisjonen «sjeldne medisinske tilstander», A-listen, men der står det også at junksjonal EB (JEB) omfattes, mens det kun er EB simplex (EBS) som står på B-listen.