Helsebiblioteket.no:

Faglig oppdatert om tannhelse

All relevant informasjon om tannbehandling og tannhelse, kvalitetssikret og samlet på ett nettsted? Ja, det er mulig!

Consortium Manager Kjell Tjensvoll og rådgiver Ingunn Mikes Brendryen anbefaler Helsebiblioteket til tannleger og annet tannhelsepersonell.

Helsebiblioteket.no er et offentlig nettsted som driftes av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Nettstedet gir brukerne gratis adgang til tidsskrifter innen medisin og helsefag, faglige råd og retningslinjer, de beste medisinske databasene, oppslagsverk og pasientinformasjon. Helsebiblioteket er åpent for alle, men er først og fremst rettet mot helsepersonell. Ansatte ved sykehus og helseinstitusjoner, samt studenter og ansatte ved universitet og høyskoler, har fri tilgang til alle ressursene.

Effektivt verktøy

- Helsebiblioteket er en digitaltjeneste. Vi er et nettbibliotek som blant annet gir nasjonal tilgang til de fem viktigste medisinske tidsskriftene, samt to store medisinske oppslagsverk; BMJ Best Practice og UpToDate, forteller Ingunn Mikes Brendryen, rådgiver og nettredaktør i Helsebiblioteket.

Helsebiblioteket tilbyr også tilgang til norsk og internasjonal oppsummert forskning, hvor all forskning man har klart å finne på et område er oppsummert og kvalitetsvurdert.

- I denne seksjonen finner du norskproduserte kunnskapsoversikter og lenker videre til de mest relevante databasene. Helsebiblioteket leverer informasjon om tilstander, behandlingsanbefalinger og medikamenter, og brukes som et effektivt verktøy for klinikeren i møtet med pasienten, sier Mikes Brendryen,

Eget oppslagsverk for tannhelse

Helsebiblioteket har en egen tannhelseside hvor lenker til det mest aktuelle av det som finnes om odontologi på nettstedet serveres på ett brett. Her får brukeren direkte tilgang til flere tannlegetidsskrift, oppslagsverk og databaser, norske og internasjonale retningslinjer innen odontologi, oppsummert forskning, pasientinformasjon og andre nyttige nettsider om tannbehandling. Her finner man også lenker til oppdatert informasjon om tannhelsetjenesten fra Helsedirektoratet.

- Lexicomp online for Dentistry er et eget oppslagsverk for legemidler spesielt rettet mot tannhelse. Den største forskjellen fra fullversjonen av Lexicomp, er at dokumentasjonen av legemidlene har et eget avsnitt tiltenkt tannhelsepersonell. Man kan søke på legemidler direkte og få opp all relevant informasjon om hvilke hensyn man bør ta, og hvordan medikamentet skal administreres under tannbehandling. Her finnes alt om effekter, bivirkninger og interaksjoner. Lexicomp finnes også i håndholdt versjon, og kan lastes ned på smarttelefoner og iPad, sier Kjell Tjensvoll, ansvarlig for innkjøp og utvikling av søketjenester.

- Hvorfor skal tannleger bruke Helsebiblioteket?

- Vi vet at det finnes mye informasjon på Helsebiblioteket som er relevant for alle aktørene innen tannhelsetjenesten. Når det gjelder oppdatert informasjon om behandling og virkning av legemidler, så har vi gjennom Lexicomp Dentistry et av de aller beste oppslagsverkene i verden med fokus på tannhelse. Det samme gjelder våre generelle medisinske oppslagsverk. Tannleger og tannpleiere kan fra tid til annen oppdage tegn på at pasienten lider av annen sykdom. Dette finnes det mye informasjon om på Helsebiblioteket, og alt ligger til rette for den som ønsker å oppdatere seg faglig, sier Tjensvoll.

Utvidet søk

Ved å foreta et generelt søk på et legemiddel eller virkestoff, vil man få frem et samlet treff med henvisninger til Felleskatalogen, Norsk legemiddelhåndbok, interaksjonsdatabasen DRUID og Statens legemiddelverk, og man vil også bli henvist til informasjon om refusjon og hvilke rettigheter som er knyttet til legemiddelet. Ved søk på virkestoff, vil søket også henvise til ande legemidler som inneholder det samme.

- Vi jobber hele tiden med å utvide søket slik at resultatet blir så presist som mulig. Ved for eksempel å søke på diabetes får vi opp treff fra ulike oppslagsverk for tilstander, en lenke til Norsk legemiddelhåndbok, lenke til emnesiden vi har om diabetes, henvisning til retningslinjer, og en drop-down meny som viser flere kilder med lignende navn, sier Tjensvoll.

Lik tilgang til kunnskap

Helsebiblioteket er en avdeling i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og ble etablert som redaksjon i juni 2006. Nettstedet har en rammebevilgning over statsbudsjettet, og finansieres ytterligere av de regionale helseforetakene. Formålet er å heve kvaliteten på helsetjenestene ved å tilby helsepersonell gratis tilgang til nyttig og pålitelig kunnskap. Redaksjonen består per i dag av 11 årsverk, og er redaksjonelt uavhengig. Helsebiblioteket har et innkjøpsbudsjett på i underkant av 40 millioner kroner i året.

- Grunntanken bak Helsebiblioteket er først og fremst likhet: helsepersonell skal ha lik tilgang til kunnskap uansett hvor i landet de bor, uavhengig av om de jobber for et stort eller et lite foretak. All informasjon skal være kvalitetsvurdert av kyndige, og i stedet for at alle sitter på hver sin tue og forhandler frem abonnementsavtaler, sparer helsevesenet tid og penger på at én instans tar seg av innkjøpene. Hvis en liten institusjon skal forhandle frem en abonnementsavtale på et oppslagsverk, vil ikke det lønne seg. Det at Helsebiblioteket handler avtaler for hele nasjonen, stiller oss i en spesiell kategori som utløser til dels store rabatter. Det er ikke så mange andre land som organiserer seg på denne måten, sier Tjensvoll.

Ta oss i bruk!

Helsebiblioteket var til stede på landsmøtet i oktober i fjor for å informere om hvilke tjenester nettstedet kan tilby. Tannhelsepersonell oppfordres nå til å ta Helsebiblioteket i bruk.

- Vi ønsker å nå ut til flest mulig med tjenestene våre, og er sikre på at det vi tilbyr er et effektivt og svært nyttig hjelpemiddel også for tannhelsepersonell. Tjenestene er gratis for alle, den gir tilgang til en rekke informasjonskanaler som oppdateres fortløpende, og alt man trenger er en PC og Internett. Vi ønsker å høre fra tannhelsepersonell som har forslag og ideer om hvordan vi kan styrke tilbudet Helsebiblioteket har på tannhelseområdet. Ta gjerne kontakt for innspill eller spørsmål om tjenestene våre, avslutter Brendryen.

Faktaboks

Helsebiblioteket

  • Offentlig nettsted rettet mot helsepersonell etablert i 2006

  • Gir brukerne gratis adgang til en rekke medisinske tidsskrift, oppslagsverk, retningslinjer og oppsummert forskning

  • Driftes av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

  • Inneholder oppslagsverket Lexicomp online for Dentistry

  • Gir enkel tilgang til oppdatert informasjon om tannhelse fra inn- og utland

Tekst og foto:
Tone Elise EngGalåen