Familien Olsenella vokser

Bakterieslekten Olsenella som er oppkalt etter professor Ingar Olsen ved Institutt for oral biologi i Oslo, er formelt utvidet med en ny art; Olsenella umbonata. Med det inneholder slekten Olsenella tre arter: Olsenella profusa, Olsenella uli og Olsenella umbonata.