Flere doktorgrader i helsefag

I 2010 var det en liten økning i antallet avlagte doktorgrader i Norge, sammenlignet med året før, melder bladet Forskerforum.

Det ble gjennomført 1 184 disputaser i 2010, mot 1 148 i 2009. Dette gir en økning på tre prosent. Tallene er hentet fra Doktogradsregisteret ved Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning (NIFU).

Hele økningen fra 2009 til 2010 er innen medisin og helsefag, heter det videre. Innen de andre områdene er det nullvekst eller nedgang. Nedgangen er størst i humaniora.

I 2010 ble 93 prosent av doktorgradene avlagt ved universitetene og syv prosent ved høgskolene.