Navneskifte i Danmark

Ill: Yay Micro.

Tandlægernes Nye Landsforening har nylig skiftet navn til De Offentlige Tandlæger. Grunnen er at foreningen gjerne vil at navnet skal uttrykke hvem de er: En forening som representerer og ivaretar interessene til tannlegene i offentlig tannhelsetjeneste, heter det i en melding i forbindelse med navneskiftet.

Med det nye navnet får foreningen også ny logo og grafisk design.

- Med tannen i hjertet ønsker vi å uttrykke at De Offentlige Tandlæger fokuserer på forebygging og omsorg, og at vi samtidig er profesjonelle og faglig kompetente, heter det i meldingen.

Samtidig har foreningen gått over til utelukkende digital kommunikasjon. Medlemsbladet trykkes ikke lenger på papir, og heller ikke andre publikasjoner fra foreningen. Kunnskap og nyheter formidles nå gjennom nyhetsbrev og foreningens hjemmeside www.deoffentligetandlaeger.dk