Forskningsbarometer

Ill: Yay Micro.

Som en del av Vitenskapsåret 2011 har statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, lansert Forskningsbarometeret, en nettside om forskning og innovasjon.

Barometeret skal oppdateres årlig og være en pålitelig kilde til informasjon om norsk forskning, heter det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. - Forskningsbarometeret skal brukes til å følge med på utviklingen i norsk forskning, til å skape debatt og til å gi oss et godt kunnskapsgrunnlag for forskningspolitikken, uttaler Aasland.